Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Viešieji pirkimai

ES yra nustačiusi išsamias viešųjų pirkimų vykdymo taisykles. Taip pat yra įvairių tarptautinių, regioninių ir dvišalių taisyklių ir gairių.

Kokios taisyklės taikomos ES rinkoje?

Visos viešojo pirkimo procedūros ES vykdomos remiantis nacionalinėmis taisyklėmis. Didesnės vertės sutarčių atveju šios taisyklės grindžiamos bendrosiomis ES viešųjų pirkimų taisyklėmis.

Siekiant sukurti vienodas sąlygas įmonėms visoje Europoje, ES teisėje nustatytos būtiniausios suderintos viešųjų pirkimų taisyklės. Šiomis taisyklėmis reglamentuojama, kaip valdžios institucijos ir tam tikri komunalinių paslaugų teikėjai perka prekes, darbus ir paslaugas.

Ji apima įvairias viešojo pirkimo procedūrų rūšis.

Vertės ribos – ribos, žyminčios, kai taikomos ES taisyklės, priklauso nuo pirkimo objekto ir nuo to, kas perka. Šios ribos reguliariai peržiūrimos.

Galite susipažinti su išsamiomis viešųjų pirkimų ribinėmis vertėmis.

Mažesnės vertės konkursams taikomos tik nacionalinės viešųjų pirkimų taisyklės, tačiau turėtų būti laikomasi bendrųjų ES skaidrumo ir vienodo požiūrio principų.

ES viešųjų pirkimų teisės aktus rasite čia.

Kaip dalyvauti viešuosiuose konkursuose ES?

  • Konkurso galimybės skelbiamos portale „Tenders Electronic Daily“ (TED).
  • pirkimo dokumentai turi būti prieinami elektroniniu būdu, o TED skelbimuose turi būti pateikta nuoroda
  • bendrovės turi pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu.
  • perkančiosios organizacijos privalo priimti elektronines sąskaitas faktūras (su tam tikromis išimtimis centrinėms institucijoms).

Išsamesnė informacija

Viešųjų pirkimų rinkos užsienyje

Nors ES viešųjų pirkimų rinka yra viena iš labiausiai išsivysčiusių ir atviriausių sistemų pasaulyje, padėtis už ES ribų dažnai labai skiriasi.

ES įmonės ne visada turi vienodas galimybes patekti į užsienio viešųjų pirkimų rinkas, nes daugelis šalių nenoriai atveria savo viešųjų pirkimų rinkas tarptautinei konkurencijai.

Keliuose savo prekybos susitarimuose ES susitarė dėl viešųjų pirkimų taisyklių su kitomis šalimis.

Tokiais atvejais ES ir jos prekybos partneriai suteikia viena kitai galimybę dalyvauti tam tikrų valdžios institucijų ir įstaigų vykdomuose tam tikrų prekių ir paslaugų viešuosiuose pirkimuose, kad būtų skatinamos atviresnės ir labiau subalansuotos tarptautinės rinkos.

Tai reiškia, kad abiejų šalių įmonės gali konkuruoti dėl viešųjų sutarčių susitarime nurodytose srityse.

 

ES yra sudariusi prekybos susitarimus su viešųjų pirkimų skyriais:

Kanada, Japonija, Centrinė Amerika, Čilė, Kolumbija, Irakas, Korėja, Meksika, Peru, MERCOSUR, Ukraina, Singapūras

Šiuose prekybos susitarimuose nustatytos prekių, darbų ir paslaugų sutarčių sudarymo taisyklės ir išvardytos konkrečios viešųjų pirkimų galimybės, kuriomis gali naudotis abiejų šalių įmonės.

Kai kurie iš šių susitarimų grindžiami PPO Sutartimi dėl viešųjų pirkimų (SVP).

Informaciją apie šiuos susitarimus galite rasti Rinkų skyriuje.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos