Viešieji pirkimai

ES yra nustačiusi išsamias viešųjų pirkimų vykdymo taisykles. Taip pat yra įvairių tarptautinių, regioninių ir dvišalių taisyklių ir gairių.

Kokios taisyklės taikomos ES rinkoje?

Visos viešojo pirkimo procedūros ES vykdomos remiantis nacionalinėmis taisyklėmis. Didesnės vertės sutarčių atveju šios taisyklės grindžiamos bendrosiomis ES viešųjų pirkimų taisyklėmis.

Siekiant sudaryti vienodas sąlygas įmonėms visoje Europoje, ES teisėje nustatytos būtiniausios suderintos viešųjų pirkimų taisyklės. Šiomis taisyklėmis reglamentuojama, kaip viešojo sektoriaus institucijos ir tam tikros komunalinių paslaugų įmonės perka prekes, darbus ir paslaugas.

 Konkursui priskiriamos įvairių rūšių viešojo pirkimo procedūros.

 Vertės ribos, t. y. ribos, kai taikomos ES taisyklės, priklauso nuo pirkimo objekto ir kas perka. Šios ribos reguliariai peržiūrimos.

Galite susipažinti su išsamiomis viešųjų pirkimų ribomis.

 Mažesnės vertės konkursų atveju taikomos tik nacionalinės viešųjų pirkimų taisyklės, tačiau turėtų būti laikomasi bendrųjų ES skaidrumo ir vienodo požiūrio principų.

 ES viešųjų pirkimų teisės aktus rasite čia.

 Kaip teikti pasiūlymus dėl viešųjų konkursų ES?

  • Konkursų galimybės skelbiamos portale Tenders Electronic Daily (TED).
  • pirkimo dokumentai turi būti prieinami elektroniniu būdu, o TED skelbimuose turi būti pateikta nuoroda.
  • įmonės pasiūlymus turi pateikti elektroniniu būdu.
  • perkančiosios organizacijos turi priimti elektronines sąskaitas faktūras (išskyrus kai kurias išimtis centrinei valdžiai pavaldžioms įstaigoms)

Išsamesnė informacija  

Viešųjų pirkimų rinkos užsienyje

Informacija apie valdžios sektoriaus sutartis už ES ribų.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos