Avalik hange

ELil on üksikasjalikud eeskirjad selle kohta, kuidas korraldada riigihankeid. Samuti on olemas mitmesugused rahvusvahelised, piirkondlikud ja kahepoolsed eeskirjad ja suunised.

Millised on ELi turu eeskirjad?

Kõigi riigihankemenetluste aluseks ELis on riiklikud eeskirjad. Suurema väärtusega lepingud põhinevad üldistel ELi riigihanke-eeskirjadel.

Selleks et luua ettevõtjatele kogu Euroopas võrdsed tingimused, on ELi õiguses sätestatud minimaalsed ühtlustatud riigihanke-eeskirjad. Need eeskirjad reguleerivad seda, kuidas avaliku sektori asutused ja teatavad kommunaalteenuste osutajad ostavad kaupu, ehitustöid ja teenuseid.

 Konkurentsipõhiseid menetlusi on mitut liiki.

 Väärtuspiirid - künnised – see märk, kui kasutatakse ELi eeskirju, sõltub ostu esemest ja sellest, kes ostu sooritab. Neid piirmäärasid vaadatakse korrapäraselt läbi.

Võite tutvuda riigihangete üksikasjalike piirmääradega.

 Madalama maksumusega pakkumuste puhul kohaldatakse ainult riiklikke riigihanke-eeskirju, kuid järgida tuleks ELi läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise üldpõhimõtteid.

 ELi riigihankeid käsitlevad õigusaktid leiate siit.

 Kuidas teha pakkumisi riigihangeteks ELis?

  • Hankevõimalused on avaldatud veebisaidil Tenders Electronic Daily (TED)
  • hankedokumendid peavad olema elektrooniliselt kättesaadavad ja TEDi teadetesse tuleb lisada link.
  • ettevõtjad peavad esitama pakkumused elektrooniliselt
  • hankijad peavad aktsepteerima elektroonilisi arveid (mõningate eranditega keskvalitsusest madalama tasandi asutuste puhul)

Täpsemalt  

Riigihanketurud välismaal

Lugege väljaspool ELi sõlmitud riigihankelepingute kohta.

Jagage seda lehte: