Veřejné zakázky

EUmá podrobná pravidla pro provádění zadávání veřejných zakázek. Existují rovněž různá mezinárodní, regionální a dvoustranná pravidla a pokyny.

Jaká jsou pravidla na trhu EU?

Všechny postupy zadávání veřejných zakázek v EU se provádějí na základě vnitrostátních předpisů. U zakázek vyšší hodnoty vycházejí pravidla z obecných předpisů EU pro zadávání veřejných zakázek.

Aby byly vytvořeny rovné podmínky pro podniky v celé Evropě, stanoví právní předpisy EU minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla upravují způsob, jakým orgány veřejné moci a někteří provozovatelé veřejných služeb nakupují zboží, stavební práce a služby.

 Existují různé druhy zadávacích řízení.

 Mezní hodnoty — prahové hodnoty — toto označení při použití pravidel EU závisí na předmětu nákupu a na tom, kdo nákup provádí. Tyto prahové hodnoty se pravidelně revidují.

Podrobné prahové hodnoty pro zadávání veřejných zakázek můžete zkontrolovat.

 V případě nabídkových řízení s nižší hodnotou se použijí pouze vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, ale obecné zásady EU týkající se transparentnosti a rovného zacházení by měly být dodržovány.

 Právní předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek najdete zde.

 Jak se ucházet o veřejné zakázky v EU?

  • Nabídková řízení jsou zveřejňována na stránkách Tenders Electronic Daily (TED)
  • zadávací dokumentace musí být přístupná elektronicky a v oznámeních TED musí být uveden odkaz.
  • společnosti musí podávat nabídky elektronicky
  • zadavatelé musí přijímat elektronické faktury (s určitými výjimkami pro orgány na nižší než ústřední úrovni)

Více podrobností  

Trhy s veřejnými zakázkami v zahraničí

Informace o vládních zakázkách mimo EU.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy