Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Veřejné zakázky

EU má podrobná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Existují rovněž různá mezinárodní, regionální a dvoustranná pravidla a pokyny.

Jaká jsou pravidla na trhu EU?

Všechny postupy zadávání veřejných zakázek v EU se provádějí na základě vnitrostátních předpisů. U zakázek vyšší hodnoty vycházejí pravidla z obecných předpisů EU pro zadávání veřejných zakázek.

Za účelem vytvoření rovných podmínek pro podniky v celé Evropě stanoví právní předpisy EU minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla upravují způsob, jakým veřejné orgány a někteří provozovatelé veřejných služeb nakupují zboží, stavební práce a služby.

 V rámci nabídkových řízení existují různé druhy postupů zadávání veřejných zakázek.

Limity – prahové hodnoty — tato ochranná známka v případě, že jsou pravidla EU používána, závisí na předmětu koupě a na koupi. Tyto prahové hodnoty jsou pravidelně revidovány.

Podrobné prahové hodnoty pro zadávání veřejných zakázek můžete zkontrolovat.

U nabídek nižší hodnoty platí pouze vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek , ale je třeba dodržovat obecné zásady transparentnosti a rovného zacházení ze strany EU.

Zde naleznete právní předpisy EU o zadávání veřejných zakázek.

Jak se ucházet o veřejné zakázky v EU?

  • Internetové stránky Tenders Electronic Daily (TED)
  • zadávací dokumentace musí být přístupná v elektronické podobě a musí obsahovat odkaz v oznámeních TED.
  • společnosti musí podávat nabídky elektronicky.
  • zadavatelé musí přijímat elektronické faktury (s některými výjimkami pro orgány na nižší než ústřední úrovni).

Více podrobností

Trhy veřejných zakázek v zahraničí

Zatímco trh EU s veřejnými zakázkami je jedním z nejrozvinutějších a nejotevřenějších systémů na světě, mimo EU je situace často velmi odlišná.

Podniky z EU nemají vždy rovný přístup na zahraniční trhy s veřejnými zakázkami, neboť mnoho zemí se zdráhá otevřít své trhy s veřejnými zakázkami mezinárodní konkurenci.

V řadě svých obchodních dohod souhlasila EU s pravidly pro zadávání veřejných zakázek s jinými zeměmi.

V těchto případech EU a její obchodní partneři nabízejí každý další přístup k zadávání zakázek některými veřejnými orgány a subjekty pro určité zboží a služby na podporu otevřenějších a vyváženějších mezinárodních trhů.

To znamená, že společnosti z obou stran mohou soutěžit o veřejné zakázky v oblastech uvedených v dohodě.

 

EU uzavřela obchodní dohody s kapitolami zadávání veřejných zakázek, které obsahují:

Kanada, Japonsko, Střední Amerika, Chile, Kolumbie, Irák, Korea, Mexiko, Peru, Mercosur, Ukrajina, Singapur

Tyto obchodní dohody se vztahují na pravidla pro smluvní zboží, stavební práce a služby a uvádějí konkrétní příležitosti pro zadávání veřejných zakázek, které jsou otevřeny pro podniky na obou stranách.

Některé z těchto dohod jsou založeny na Dohodě WTO o vládních zakázkách.

Informace o těchto dohodách naleznete v oddíle „ Trh „.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy