Javna nabava

EU ima detaljna pravila o načinu provedbe javne nabave. Postoje i razna međunarodna, regionalna i bilateralna pravila i smjernice.

Koja su pravila na tržištu EU-a?

Svi postupci javne nabave u EU-u provode se na temelju nacionalnih propisa. Za ugovore veće vrijednosti ti se propisi temelje na općim pravilima EU-a o javnoj nabavi.

Kako bi se stvorili jednaki uvjeti za poduzeća diljem Europe, zakonodavstvom EU-a utvrđuju se minimalna usklađena pravila o javnoj nabavi. Njima se uređuje način na koji javna tijela i određeni pružatelji komunalnih usluga kupuju robu, radove i usluge.

 Unutar tog postupka postoji više vrsta postupaka javne nabave.

 Ograničenja vrijednosti — pragovi — koji označavaju kada se primjenjuju pravila EU— a ovise o predmetu kupnje i o tome tko obavlja kupnju. Ti se pragovi redovito revidiraju.

Možete provjeriti detaljne pragove javne nabave.

 Za natječaje niže vrijednosti primjenjuju se samo nacionalna pravila o javnoj nabavi, ali bi trebalo poštovati opća načela EU-a o transparentnosti i jednakom postupanju.

 Zakonodavstvo EU-a o javnoj nabavi možete pronaći ovdje.

 Kako se prijaviti za javne natječaje u EU-u?

  • Mogućnosti za podnošenje ponuda objavljuju se na portalu Tenders Electronic Daily (TED).
  • dokumentacija o nabavi mora biti dostupna elektroničkim putem, a poveznica mora biti uključena u obavijesti TED-a
  • poduzeća moraju dostaviti ponude elektroničkim putem
  • agencije za nabavu moraju prihvatiti elektroničke račune (uz neke iznimke za tijela ispod središnje razine)

Više pojedinosti  

Inozemna tržišta javne nabave

ČITAJTE o ugovorima koje sklapa vlada izvan EU-a.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice