Vladini ugovori izvan EU-a

EU se zalaže za otvaranje međunarodnih tržišta javne nabave

 EU je sklopio brojne međunarodne sporazume kako bi poduzećima iz EU-a osigurao pristup međunarodnim tržištima javne nabave. Najvažniji od njih je plurilateralni Sporazum WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Plurilateralni sporazum WTO-a o javnoj nabavi (GPA) iz 2012.

Države članice EU-a pristupile su Sporazumu WTO-a o javnoj nabavi (GPA). To je glavni međunarodni sporazum povezan s javnom nabavom. To je plurilateralno jer nisu se pridružile sve članice WTO-a.

Ostalih 19 zemalja obuhvaćenih SJN-om su: 

Armenija, Australija, Kanada, Kineski Taipei, Hong Kong (Kina), Island, Izrael, Japan, Lihtenštajn, Crna Gora, Moldova, Nizozemska u pogledu Arube, Norveške, Novog Zelanda, Južne Koreje, Singapura, Švicarske, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Druge članice WTO-a pregovaraju o pristupanju SJN-u.

GPA ima dva glavna elementa

Saznajte više o mogućnostima nadmetanja putem integriranog informacijskog resursa za pristup tržištu javne nabave (e-GPA) WTO-a.

U njemu se navode informacije o obuhvatu, među ostalim o primjenjivim pragovima u kojima se navodi vrijednost iznad koje se primjenjuju pravila GPA-a.

  • pregled Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi

Bilateralni trgovinski sporazumi

Osim GPA-a, EU svojim trgovinskim sporazumima osigurava poslovne prilike za europska poduzeća. Mnogi bilateralni trgovinski sporazumi sadržavaju razrađena poglavlja o javnoj nabavi, putem kojih stranke uzajamno otvaraju svoja tržišta javne nabave.

U nekim slučajevima, ako je druga stranka već stranka GPA-a, ti bilateralni sporazumi sadržavaju obveze koje su veće od onih u SJN-u.

U drugim slučajevima ti bilateralni sporazumi predstavljaju jedinstvenu uzajamnu obvezu povezanu s uzajamnim otvaranjem tržišta nabave.

 

Međutim, imajte na umu da čak i ako ne postoji obveza za određeni postupak javne nabave, trgovačko društvo iz EU-a i dalje može odlučiti podnijeti ponudu.

Nepostojanje obveze znači samo da poduzeće iz EU-a nema pravo sudjelovati u postupku pod jednakim uvjetima kao i domaći ponuditelji, ali to obično ne sprečava javnog naručitelja da primi i razmotri ponude dobavljača iz EU-a ili da mu dodijeli ugovor.

Saznajte više o javnoj nabavi u trgovinskim sporazumima EU-a:

Procijenite prihvatljivost za sudjelovanje u inozemnom natječaju za javnu nabavu

Kako biste saznali imate li pravo sudjelovati u određenom javnom natječaju za javnu nabavu izvan EU-a, koristite se alatom Moji trgovinski pomoćnik za nabavu.

Moj trgovinski pomoćnik za javnu nabavu nastoji pomoći europskim poduzećima da procijene imaju li pravo sudjelovati u javnom natječaju izvan EU-a. Za procjenu je potrebno da korisnik unese informacije koje se obično nalaze u pozivu na podnošenje ponuda: naručitelj, predmet i procijenjena vrijednost nabave.

Alat trenutačno omogućuje procjenu javnih natječaja za javnu nabavu iz Kanade (na temelju Sporazuma o javnoj nabavi i bilateralnog CETA-e), Japana i SAD-a. U alat će se u dogledno vrijeme uključiti i druge zemlje.

Moj trgovinski pomoćnik za nabavu

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice