L-akkwist pubbliku

L-UE għandha regoli dettaljati dwar kif għandu jitwettaq l-akkwist pubbliku. Hemm ukoll diversi regoli u linji gwida internazzjonali, reġjonali u bilaterali.

X’inhuma r-regoli fis-suq tal-UE?

Il-proċeduri kollha tal-akkwist pubbliku fl-UE jitwettqu abbażi tar-regoli nazzjonali. Għal kuntratti ta’ valur ogħla, dawn ir-regoli huma bbażati fuq regoli ġenerali tal-UE dwar l-akkwist pubbliku.

Biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji madwar l-Ewropa, il-liġi tal-UE tistabbilixxi regoli minimi armonizzati dwar l-akkwist pubbliku. Dawn ir-regoli jirregolaw il-mod kif l-awtoritajiet pubbliċi u ċerti operaturi tal-utilitajiet pubbliċi jixtru oġġetti, xogħlijiet u servizzi.

 Fi ħdan l-offerti kompetittivi hemm tipi differenti ta’ proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

 Il-limiti ta’ valur — limiti — dik il-marka meta jintużaw ir-regoli tal-UE jiddependu mis-suġġett tax-xiri, u min qed jagħmel ix-xiri. Dawn il-limiti jiġu riveduti regolarment.

Tista’ tiċċekkja l-limiti dettaljati tal-akkwist pubbliku.

 Għal offerti ta’ valur aktar baxx, japplikaw biss ir-regoli nazzjonali tal-akkwist pubbliku iżda l-prinċipji ġenerali tal-UE ta’ trasparenza u trattament ugwali għandhom jiġu rispettati.

 Sib il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist hawnhekk.

 Kif tagħmel offerta għal offerti pubbliċi fl-UE?

  • L-opportunitajiet ta’ offerti huma ppubblikati fuq Tenders Electronic Daily (TED)
  • id-dokumenti tal-akkwist iridu jkunu aċċessibbli elettronikament u trid tiġi inkluża link fl-avviżi TED
  • il-kumpaniji jridu jissottomettu l-offerti b’mod elettroniku
  • l-aġenziji tal-akkwist iridu jaċċettaw fatturi elettroniċi (b’xi eċċezzjonijiet għall-awtoritajiet subċentrali)

Aktar dettalji  

Swieq tal-akkwist pubbliku barra mill-pajjiż

Aqra dwar il-kuntratti tal-gvern barra mill-UE.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr