Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

L-akkwist pubbliku

L-UE għandha regoli dettaljati dwar kif għandu jsir l-akkwist pubbliku. Hemm ukoll diversi regoli u linji gwida internazzjonali, reġjonali u bilaterali.

X’inhuma r-regoli fis-suq tal-UE?

Il-proċeduri kollha tal-akkwist pubbliku fl-UE jitwettqu abbażi tar-regoli nazzjonali. Għal kuntratti ta’ valur ogħla, dawn ir-regoli huma bbażati fuq regoli ġenerali tal-UE dwar l-akkwist pubbliku.

Sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji madwar l-Ewropa, il-liġi tal-UE tistabbilixxi regoli minimi armonizzati tal-akkwist pubbliku. Dawn ir-regoli jirregolaw il-mod kif l-awtoritajiet pubbliċi u ċerti operaturi tal-utilitajiet pubbliċi jixtru oġġetti, xogħlijiet u servizzi.

Fi ħdan l-offerti kompetittivi hemm tipi differenti ta’ proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

Il-limiti tal-valur — dik il-marka meta r-regoli tal-UE huma użati jiddependu fuq is-suġġett tax-xiri, u min qed jixtri. Dawn il-limiti huma riveduti regolarment.

Tista’ tiċċekkja l-limiti dettaljati tal-akkwist pubbliku.

Għal offerti ta’ valur aktar baxx, huma biss ir-regoli nazzjonali tal-akkwist pubbliku li japplikaw iżda l-prinċipji ġenerali tal-UE ta’ trasparenza u trattament ugwali għandhom jiġu rispettati.

Sib il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku hawnhekk.

Kif tista’ ssir offerta għal offerti pubbliċi fl-UE?

  • Opportunitajiet ta’ offerti huma ppubblikati fuq Tenders Electronic Daily (TED)
  • id-dokumenti tal-akkwist għandhom ikunu aċċessibbli elettronikament u għandha tiddaħħal link fl-avviżi tat-TED
  • il-kumpaniji jridu jissottomettu l-offerti b’mod elettroniku
  • l-aġenziji tal-akkwist għandhom jaċċettaw fatturi elettroniċi (b’xi eċċezzjonijiet għall-awtoritajiet subċentrali)

Aktar dettalji

Is-swieq tal-akkwist pubbliku barra minn pajjiżhom

Filwaqt li s-suq tal-akkwist pubbliku tal-UE huwa wieħed mill-aktar sistemi żviluppati u miftuħa fid-dinja, barra l-UE, ħafna drabi s-sitwazzjoni hija differenti ħafna.

In-negozji tal-UE mhux dejjem ikollhom aċċess ugwali għas-swieq barranin tal-akkwist pubbliku peress li ħafna pajjiżi jsibuha bi tqila biex jiftħu s-swieq tal-akkwist pubbliku tagħhom għall-kompetizzjoni internazzjonali.

F’għadd ta’ ftehimiet kummerċjali tagħha, l-UE qablet mar-regoli tal-akkwist pubbliku ma’ pajjiżi oħra.

F’dawn il-każijiet, l-UE u s-sħab kummerċjali tagħha joffru lil xulxin aċċess għall-akkwist minn ċerti awtoritajiet pubbliċi u korpi għal ċerti prodotti u servizzi biex jinkoraġġixxu swieq internazzjonali aktar miftuħa u bbilanċjati.

Dan ifisser li l-kumpaniji minn kwalunkwe naħa jistgħu jikkompetu għall-kuntratti pubbliċi fl-oqsma speċifikati fil-ftehim.

 

L-UE għandha ftehimiet kummerċjali b’kapitoli dwar l-akkwist pubbliku:

Il-Kanada, il-Ġappun, l-Amerika Ċentrali, iċ-Ċilì, il-Kolombja, l-Iraq, il-Korea, il-Messiku, il-Perù, il-Mercosur, l-Ukraina, Singapore

Dawn il-ftehimiet kummerċjali jkopru r-regoli għall-ikkuntrattar ta’ prodotti, xogħlijiet u servizzi, u jelenkaw l-opportunitajiet speċifiċi ta’ akkwist li huma miftuħa għal negozji minn kwalunkwe naħa.

Uħud minn dawn il-ftehimiet huma bbażati fuq il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) tad-WTO.

Tista’ ssib informazzjoni dwar dawn il-ftehimiet fit-taqsima Swieq.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr