Offentlige indkøb

EUhar detaljerede regler for, hvordan offentlige indkøb bør gennemføres. Der findes også forskellige internationale, regionale og bilaterale regler og retningslinjer.

Hvad er reglerne på EU-markedet?

Alle procedurer for offentlige indkøb i EU gennemføres ud fra nationale regler. Ved kontrakter af højere værdi er disse regler baseret på generelle EU-regler for offentlige udbud.

For at skabe lige vilkår for virksomheder i hele Europa fastsætter EU-retten harmoniserede minimumsregler for offentlige indkøb. Disse regler regulerer den måde, hvorpå offentlige myndigheder og visse offentlige forsyningsvirksomheder køber varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser.

 Inden for konkurrenceprægede udbud findes der forskellige typer udbudsprocedurer.

 De værdigrænser — tærskler — som markerer, når EU-reglerne anvendes, afhænger af genstanden for købet, og hvem der foretager købet. Disse tærskler revideres regelmæssigt.

Du kan tjekke de detaljerede tærskelværdier for offentlige indkøb.

 Ved udbud med lav værdi finder kun nationale regler om offentlige indkøb anvendelse, men de generelle EU-principper om gennemsigtighed og ligebehandling bør overholdes.

 Find EU's udbudslovgivning her.

 Hvordan byder man på offentlige udbud i EU?

  • Udbudsmuligheder offentliggøres på Tenders Electronic Daily (TED)
  • udbudsdokumenterne skal være tilgængelige elektronisk, og der skal være et link i TED-meddelelserne.
  • virksomhederne skal indsende bud elektronisk
  • ordregivere skal acceptere elektroniske fakturaer (med visse undtagelser for subcentrale myndigheder)

Flere oplysninger  

Markeder for offentlige indkøb i udlandet

Læs om offentlige kontrakter uden for EU.

Del denne side:

Genveje