Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)

Offentlige indkøb

EU har detaljerede regler for, hvordan offentlige indkøb bør gennemføres. Der findes også forskellige internationale, regionale og bilaterale regler og retningslinjer.

Hvad er reglerne på EU-markedet?

Alle procedurer for offentlige indkøb i EU gennemføres ud fra nationale regler. For kontrakter med en højere værdi er disse regler baseret på EU's generelle regler for offentlige indkøb.

For at skabe lige vilkår for virksomheder i hele Europa fastsætter EU-lovgivningen harmoniserede minimumsregler for offentlige indkøb. Disse regler regulerer den måde, hvorpå offentlige myndigheder og visse offentlige forsyningsvirksomheder køber varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser.

Inden for konkurrenceprægede udbud findes der forskellige typer udbudsprocedurer.

Værdigrænserne — der er fastsat tærskelværdier — som er bestemmende for anvendelsen af EU-regler, afhænger af genstanden for købet, og som foretager købet. Disse tærskler revideres regelmæssigt.

Du kan tjekke de detaljerede tærskelværdier for offentlige indkøb.

For så vidt angår udbud af lavere værdi finder kun nationale regler for offentlige indkøb anvendelse, men de generelle EU-principper om gennemsigtighed og ligebehandling bør overholdes.

Find EU's lovgivning om offentlige indkøb her.

Hvordan kan man byde på offentlige udbud i EU?

  • Udbudsmuligheder offentliggøres på Tenders Electronic Daily (TED)
  • udbudsdokumenter skal være tilgængelige i elektronisk form, og der skal være en forbindelse i TED-bekendtgørelserne
  • virksomhederne skal indgive deres bud elektronisk
  • de ordregivende myndigheder skal acceptere elektroniske fakturaer (med visse undtagelser for myndigheder på lavere niveau)

Flere oplysninger

Offentlige indkøb i udlandet

Mens EU's marked for offentlige indkøb er et af de mest udviklede og åbne systemer i verden, er situationen uden for EU ofte meget forskellig.

EU-virksomheder har ikke altid lige adgang til udenlandske markeder for offentlige indkøb, da mange lande er tilbageholdende med at åbne deres markeder for offentlige indkøb for international konkurrence.

I en række af sine handelsaftaler har EU accepteret regler for offentlige indkøb med andre lande.

I disse tilfælde tilbyder EU og dets handelspartnere hinanden adgang til udbud fra visse offentlige myndigheder og organer for visse varer og tjenesteydelser for at tilskynde til mere åbne og afbalancerede internationale markeder.

Det betyder, at virksomheder fra begge sider kan konkurrere om offentlige kontrakter på de områder, der er angivet i aftalen.

 

EU har handelsaftaler med kapitler om offentlige indkøb med:

Canada, Japan, Mellemamerika, Chile, Colombia, Irak, Korea, Mexico, Peru, Mercosur, Ukraine, Singapore

Disse handelsaftaler dækker reglerne for varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser og indeholder en liste over de specifikke udbudsmuligheder, som virksomheder fra begge sider har adgang til.

Nogle af disse aftaler er baseret på WTO-aftalen om offentlige indkøb ( GPA).

Du kan finde oplysninger om disse aftaler i afsnittet om markeder.

Del denne side:

Genveje