Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)

Achiziții publice

UE dispune de norme detaliate privind modul în care ar trebui să se desfășoare achizițiile publice. Există, de asemenea, diverse norme și orientări internaționale, regionale și bilaterale.

Care sunt normele pieței UE?

Toate procedurile de achiziții publice din UE se desfășoară pe baza normelor naționale. Pentru contractele cu valoare ridicată, aceste norme se bazează pe normele UE în materie de achiziții publice.

Pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din întreaga Europă, legislația UE stabilește norme minime armonizate în materie de achiziții publice. Aceste norme reglementează modul în care autoritățile publice și anumiți operatori de utilități publice achiziționează bunuri, lucrări și servicii.

Există mai multe tipuri de proceduri de ofertare.

Limitele — praguri — care marchează momentul în care normele Uniunii sunt utilizate depinde de obiectul achiziției și care efectuează achiziția. Aceste praguri sunt revizuite în mod regulat.

Puteți verifica pragurile detaliate ale achizițiilor publice.

În cazul licitațiilor cu valoare mai mică, se aplică doar normele naționale privind achizițiile publice , dar ar trebui respectate principiile generale ale UE în materie de transparență și de egalitate de tratament.

Consultați legislația UE în domeniul achizițiilor publice.

Cum să participați la licitații publice în UE?

  • Ofertele sunt publicate pe portalul Tenders Electronic Daily (TED)
  • documentele de achiziție trebuie să fie accesibile pe cale electronică și trebuie inclus un link în anunțurile TED
  • societățile trebuie să depună oferte pe cale electronică
  • agențiile de achiziții publice trebuie să accepte facturile electronice (cu unele excepții pentru autoritățile subcentrale)

Detalii

Piețele de achiziții publice din străinătate

Deși piața achizițiilor publice din UE este unul dintre cele mai dezvoltate și deschise sisteme din lume, în afara UE, situația este adesea foarte diferită.

Întreprinderile din UE nu au întotdeauna acces egal la piețele străine de achiziții publice, deoarece multe țări sunt reticente față de deschiderea piețelor lor de achiziții publice pentru concurența internațională.

Într-o serie de acorduri comerciale, UE a convenit asupra unor norme privind achizițiile publice cu alte țări.

În aceste cazuri, UE și partenerii săi comerciali își oferă reciproc accesul la achizițiile publice efectuate de anumite autorități și organisme publice pentru anumite bunuri și servicii pentru a încuraja piețe internaționale mai deschise și mai echilibrate.

Aceasta înseamnă că societățile din fiecare parte pot concura pentru contracte de achiziții publice în domeniile specificate în acord.

 

UE are acorduri comerciale cu capitole privind achizițiile publice cu:

Canada, Japonia, America Centrală, Chile, Columbia, Irak, Coreea, Mexic, Peru, Mercosur, Ucraina, Singapore

Aceste acorduri comerciale acoperă normele privind contractarea de bunuri, lucrări și servicii și enumeră oportunitățile specifice de achiziții publice deschise întreprinderilor de ambele părți.

Unele dintre aceste acorduri se bazează pe Acordul OMC privind achizițiile publice (AAP).

Puteți găsi informații despre aceste acorduri în secțiunea Piețe.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante