Achiziții publice

UEdispune de norme detaliate privind modul în care ar trebui să se desfășoare achizițiile publice. Există, de asemenea, diverse norme și orientări internaționale, regionale și bilaterale.

Care sunt normele de pe piața UE?

Toate procedurile de achiziții publice din UE se desfășoară pe baza normelor naționale. Pentru contractele cu valoare ridicată, aceste norme se bazează pe normele UE în materie de achiziții publice.

Pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din întreaga Europă, legislația UE stabilește norme minime armonizate în materie de achiziții publice. Aceste norme reglementează modul în care autoritățile publice și anumiți operatori de utilități publice achiziționează bunuri, lucrări și servicii.

 Există mai multe tipuri de proceduri de ofertare.

 Limitele de valoare — praguri — care marchează atunci când se utilizează normele UE depind de obiectul achiziției și de cine face achiziția. Aceste praguri sunt revizuite periodic.

Puteți verifica pragurile detaliate ale achizițiilor publice.

 În cazul licitațiilor cu valoare mai mică, se aplică numai normele naționale privind achizițiile publice, dar ar trebui respectate principiile generale ale UE privind transparența și egalitatea de tratament.

 Consultați legislația UE privind achizițiile publice aici.

 Cum puteți depune oferte pentru licitații publice în UE?

  • Licitațiile sunt publicate pe Tenders Electronic Daily (TED)
  • documentele achiziției trebuie să fie accesibile electronic și trebuie inclus un link în anunțurile TED
  • societățile trebuie să depună oferte pe cale electronică
  • agențiile contractante trebuie să accepte facturile electronice (cu unele excepții pentru autoritățile subcentrale)

Detalii  

Piețele de achiziții publice din străinătate

Informații despre contractele guvernamentale din afara UE.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante