Közbeszerzés

Az EU részletes szabályokat határoz meg a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozóan. Számos nemzetközi, regionális és kétoldalú szabály és iránymutatás is létezik.

Milyen szabályok vannak érvényben az uniós piacon?

Az Európai Unióban minden közbeszerzési eljárást az adott tagország jogszabályaival összhangban kell lefolytatni. A nagyobb értékű szerződések esetében a tagállami szabályok az általános uniós közbeszerzési szabályokon alapulnak.

Annak érdekében, hogy Európa-szerte egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek a vállalkozások számára, az uniós jog minimálisan harmonizált közbeszerzési szabályokat állapít meg. E szabályok szabályozzák, hogy a közigazgatási szerveknek és bizonyos közüzemi szolgáltatóknak hogyan kell az árukat, építési beruházásokat és szolgáltatásokat beszerezniük.

 A versenyeztetésen alapuló közbeszerzési eljárásnak többféle típusa van.

 Az uniós szabályok alkalmazása esetén az értékhatárok – küszöbértékek — a vásárlás tárgyától függnek, és ki végzi a vásárlást. Ezeket a küszöbértékeket rendszeresen felülvizsgálják.

A részletes közbeszerzési értékhatárok megtekinthetők.

 Az alacsonyabb értékű pályázatok esetében csak a nemzeti közbeszerzési szabályok alkalmazandók, de tiszteletben kell tartani az átláthatóság és az egyenlő bánásmód általános uniós elveit.

 Az uniós közbeszerzési jogszabályok itt találhatók.

 Hogyan lehet pályázni az EU-ban?

  • A pályázati felhívásokat a Tenders Electronic Daily (Tenders Electronic Daily, TED)oldalon tesszük közzé.
  • a közbeszerzési dokumentumoknak elektronikusan hozzáférhetőnek kell lenniük, és a TED-kiírásoknak tartalmazniuk kell egy linket.
  • a vállalatoknak elektronikusan kell benyújtaniuk ajánlataikat.
  • az ajánlatkérő szerveknek el kell fogadniuk az elektronikus számlákat (néhány kivétellel a központi szint alatti hatóságok esetében).

További részletek  

Külföldi közbeszerzési piacok

Olvasson az EU-n kívüli kormányzati szerződésekről!

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások