Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Közbeszerzés

Az EU részletes szabályokkal rendelkezik a közbeszerzés lebonyolításának módjáról. Különböző nemzetközi, regionális és kétoldalú szabályok és iránymutatások is léteznek.

Milyen szabályok vannak érvényben az uniós piacon?

Az Európai Unióban minden közbeszerzési eljárást az adott tagország jogszabályaival összhangban kell lefolytatni. A nagyobb értékű szerződések esetében a tagállami szabályok az általános uniós közbeszerzési szabályokon alapulnak.

Annak érdekében, hogy Európa-szerte egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre a vállalkozások számára, az uniós jog harmonizált közbeszerzési minimumszabályokat határoz meg. Ezek a szabályok szabályozzák, hogy a hatóságok és egyes közüzemi szolgáltatók hogyan vásárolnak árukat, építési beruházásokat és szolgáltatásokat.

A versenyeztetésen alapuló közbeszerzési eljárásnak többféle típusa van.

Az értékhatárok — értékhatárok – azuniós szabályok alkalmazása során ez a jelzés attól függ, hogy a beszerzés mire irányul, és ki végzi a beszerzést. Ezeket a küszöbértékeket rendszeresen felülvizsgálják.

A részletes közbeszerzési értékhatárokat ellenőrizheti.

Az alacsonyabb értékű pályázatok esetében csak a nemzeti közbeszerzési szabályok alkalmazandók, de tiszteletben kell tartani az átláthatóság és az egyenlő bánásmód általános uniós elveit.

Az uniós közbeszerzési jogszabályok itt találhatók.

Hogyan lehet pályázni közbeszerzési eljárásokra az EU-ban?

  • Az ajánlattételi lehetőségeket a Tenders Electronic Daily (TED) honlapon tesszükközzé.
  • a közbeszerzési dokumentumoknak elektronikusan hozzáférhetőnek kell lenniük, és a TED-felhívásoknak tartalmazniuk kell egy linket.
  • a vállalkozásoknak elektronikus úton kell benyújtaniuk ajánlataikat.
  • a beszerző ügynökségeknek el kell fogadniuk az elektronikus számlákat (néhány kivételtől eltekintve a központi szint alatti hatóságok esetében)

További részletek

Közbeszerzési piacok külföldön

Míg az EU közbeszerzési piaca a világ egyik legfejlettebb és legnyíltabb rendszere, az EU-n kívül a helyzet gyakran nagyon eltérő.

Az uniós vállalkozások nem mindig férnek hozzá egyenlő mértékben a külföldi közbeszerzési piacokhoz, mivel sok ország vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát a nemzetközi verseny előtt.

Az EU számos kereskedelmi megállapodásban állapodott meg más országokkal a közbeszerzési szabályokról.

Ezekben az esetekben az EU és kereskedelmi partnerei a nyitottabb és kiegyensúlyozottabb nemzetközi piacok ösztönzése érdekében hozzáférést biztosítanak egymásnak bizonyos hatóságok és szervek beszerzéseihez bizonyos áruk és szolgáltatások tekintetében.

Ez azt jelenti, hogy bármelyik fél vállalata versenyezhet a közbeszerzési szerződésekért a megállapodásban meghatározott területeken.

 

Az EU közbeszerzési fejezetekkel rendelkező kereskedelmi megállapodásai a következők:

Kanada, Japán, Közép-Amerika, Chile, Kolumbia, Irak, Korea, Mexikó, Peru, Mercosur, Ukrajna, Szingapúr

Ezek a kereskedelmi megállapodások kiterjednek az árukra, építési beruházásokra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződéskötési szabályokra, és felsorolják azokat a konkrét közbeszerzési lehetőségeket, amelyek mindkét fél vállalkozásai számára nyitva állnak.

E megállapodások némelyike a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásán (GPA) alapul.

Ezekről a megállapodásokról a „Polgárok” részben tájékozódhat.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások