Offentlig upphandling

EUhar detaljerade regler för hur offentlig upphandling ska genomföras. Det finns också olika internationella, regionala och bilaterala regler och riktlinjer.

Vilka regler finns på EU-marknaden?

Alla offentliga upphandlingsförfaranden i EU följer nationella bestämmelser. När det gäller kontrakt till högre värde bygger bestämmelserna på EU:s allmänna regler om offentlig upphandling.

För att skapa lika villkor för företag i hela EU fastställs harmoniserade minimiregler för offentlig upphandling i EU-lagstiftningen. Dessa regler styr hur offentliga myndigheter och vissa allmännyttiga företag köper in varor, byggentreprenader och tjänster.

 Det finns olika typer av upphandlingsförfaranden.

 De värdegränser — tröskelvärden — som markeras när EU-reglerna används beror på föremålet för köpet och vem som gör köpet. Dessa tröskelvärden ses över regelbundet.

Du kan kontrollera de detaljerade tröskelvärdena för offentlig upphandling.

 För upphandlingar av lägre värde gäller endast nationella regler för offentlig upphandling, men de allmänna EU-principerna om öppenhet och likabehandling bör respekteras.

 Här hittar du EU:s upphandlingslagstiftning.

 Hur ska man lämna anbud vid offentlig upphandling i EU?

  • Upphandlingsmöjligheter offentliggörs på Tenders Electronic Daily (TED)
  • upphandlingsdokumenten måste vara tillgängliga elektroniskt och en länk måste finnas i TED-meddelandena.
  • företagen måste lämna anbud elektroniskt
  • upphandlande organ måste godta elektroniska fakturor (med vissa undantag för lokala och regionala myndigheter).

Närmare uppgifter  

Marknader för offentlig upphandling utomlands

Läs om offentliga kontrakt utanför EU.

Dela sidan:

Genvägar