Vládne zmluvy mimo EÚ

EÚ obhajuje otvorené medzinárodné trhy verejného obstarávania

 EÚ uzavrela mnohé medzinárodné dohody s cieľom zabezpečiť spoločnostiam z EÚ prístup na medzinárodné trhy verejného obstarávania. Najdôležitejším z nich je mnohostranná Dohoda WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Mnohostranná dohoda WTO o vládnom obstarávaní (GPA) z roku 2012

Členské štáty EÚ sa pripojili k Dohode WTO o vládnom obstarávaní (GPA). Toto je hlavná medzinárodná dohoda týkajúca sa verejného obstarávania. Je viacstranný, pretože nie všetci členovia WTO sa pripojili.

Ďalšími 19 krajinami dohody GPA sú: 

Arménsko, Austrália, Kanada, čínsky Tchaj-pej, Hongkong (Čína), Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Moldavsko, Holandsko, pokiaľ ide o Arubu, Nórsko, Nový Zéland, Južnú Kóreu, Singapur, Švajčiarsko, Ukrajinu a Spojené štáty americké.

Ostatní členovia WTO rokujú o pristúpení k dohode GPA.

Dohoda GPA má dva hlavné prvky

Viac informácií o možnostiach verejného obstarávania nájdete na Integrovanom informačnom zdroji pre prístup na trh verejného obstarávania (e-GPA) WTO.

Poskytujú sa v ňom informácie o krytí vrátane uplatniteľných prahových hodnôt s uvedením hodnoty, nad ktorou sa uplatňujú pravidlá GPA.

  • prehľad Dohody WTO o vládnom obstarávaní

Dvojstranné obchodné dohody

Okrem dohody GPA zabezpečuje EÚ obchodné príležitosti pre európske spoločnosti prostredníctvom svojich obchodných dohôd. Mnohé dvojstranné obchodné dohody obsahujú podrobné kapitoly o vládnom obstarávaní, prostredníctvom ktorých strany vzájomne otvárajú svoje trhy verejného obstarávania.

V niektorých prípadoch, keď druhá zmluvná strana už je zmluvnou stranou GPA, tieto dvojstranné dohody obsahujú záväzky, ktoré presahujú záväzky stanovené v dohode GPA.

V iných prípadoch predstavujú tieto dvojstranné dohody jedinečný vzájomný záväzok týkajúci sa vzájomného otvorenia trhov verejného obstarávania.

 

Upozorňujeme však, že aj v prípade, že neexistuje záväzok týkajúci sa daného postupu verejného obstarávania, spoločnosť z EÚ sa môže rozhodnúť predložiť ponuku.

Absencia záväzku znamená len to, že spoločnosť z EÚ nemá nárok zúčastniť sa na postupe za rovnakých podmienok ako domáci uchádzači, ale zvyčajne to nebráni verejnému obstarávateľovi, aby prijal a zvážil ponuky od dodávateľa z EÚ alebo zadal zákazku dodávateľovi z EÚ.

Viac informácií o verejnom obstarávaní v obchodných dohodách EÚ:

Posúdenie vašej oprávnenosti zúčastniť sa na zahraničnom verejnom obstarávaní

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danom verejnom obstarávaní mimo EÚ, použite nástroj Môj obchodný asistent pre obstarávanie.

Cieľommôjho obchodného asistenta pre verejné obstarávanie je pomôcť európskym spoločnostiam posúdiť, či sú oprávnené zúčastniť sa na verejnej súťaži mimo EÚ. Posúdenie si vyžaduje, aby používateľ zadal informácie, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: obstarávateľský subjekt, predmet a odhadovaná hodnota obstarávania.

Nástroj ako pilotný projekt v súčasnosti umožňuje posúdenie verejných súťaží v oblasti verejného obstarávania z Kanady (na základe GPA aj dvojstrannej dohody CETA). Ďalšou krajinou, ktorá bude pokrytá, bude Japonsko. Do tohto nástroja sa včas začlenia ďalšie krajiny.

Môj obchodný asistent pre obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy