Schválený hospodársky prevádzkovateľ

Obchodníci usadení na colnom území Únie, ktorí sú súčasťou medzinárodného dodávateľského reťazca a sú zapojení do colných operácií, môžu požiadať o status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO).

Kto sa môže stať SHS?

Obchodníci usadení na colnom území Únie, ktorí sú súčasťou medzinárodného dodávateľského reťazca a sú zapojení do colných operácií, môžu požiadať o status AEO.

Čo je to?

 • Ide o program partnerstva EÚ medzi colným orgánom a hospodárskym subjektom, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť medzinárodného dodávateľského reťazca a uľahčiť zákonný obchod.
 • Zakladá sa na partnerstve medzi colnými orgánmi a podnikmi, ktoré zaviedla Svetová colná organizácia (WCO).
 • Status AEO (povolenie) udeľuje príslušný colný orgán a uznávajú ho colné orgány vo všetkých členských štátoch. Povolenie AEO je preto povolením EÚ.

Prečo sa zaregistrovať?

Medzi prínosy patrí:

 • ľahší prístup k zjednodušeným colným postupom
 • menej fyzických kontrol a kontrol dokladov
 • oznámenie vopred v prípade výberu na colnú kontrolu
 • prioritné zaobchádzanie, ak je tovar vybraný na kontrolu
 • možnosť požiadať o vykonanie colnej kontroly na konkrétnom mieste
 • nepriame prínosy, ako napríklad
  • uznanie ako istý a bezpečný obchodný partner
  • lepšie vzťahy s colnými orgánmi a ďalšími štátnymi orgánmi
  • zníženie krádeže a strát
  • menej oneskorených zásielok
  • lepšie plánovanie
  • zlepšené služby zákazníkom
  • lepšia lojalita zákazníkov
  • nižšie náklady dodávateľov na inšpekcie a zvýšená spolupráca

Ako sa zaregistrovať?

Ak sa chcete zaregistrovať ako schválený hospodársky subjekt, musíte sa

Ďalšie informácie o SHS a portáli EÚ pre obchodníkov nájdete na GR pre dane a colnú úniu.

Na kontrolu colných režimov, ktoré sa vzťahujú na konkrétny výrobok alebo partnerskú krajinu, použite Môj obchodný asistent.

Základný opis procesu dovozu a vývozu a všeobecné kroky, ktoré treba podniknúť, nájdete v našich postupných príručkách.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy