Tovar úplne získaný

Na určenie pôvodu vášho výrobku sa v pravidlách pôvodu rozlišuje medzi tovarom úplne získaným a tovarom dostatočne transformovaným vo vyvážajúcej krajine.

Tovar, ktorý bol úplne získaný vo vyvážajúcej krajine, je tovar, ktorý je vyrobený/spracovaný výlučne v EÚ a/alebo v partnerskej krajine bez toho, aby obsahoval materiály akejkoľvek inej krajiny.

Patria sem okrem iného rastliny, nerasty alebo živé zvieratá.

V prípade týchto výrobkov sa rozumie, že

 • zelenina pochádza z krajiny, v ktorej boli zozbierané
 • zvieratá majú pôvod v krajine, ak sa narodili a chovali.
 • nerastné suroviny s pôvodom v krajine, v ktorej boli vyťažené,

V prípade rybích výrobkov pravidlá pôvodu EÚ rozlišujú medzi

 • ryby ulovené v teritoriálnych moriach krajiny obchodného partnera – považujú sa za ryby s pôvodom bez dodatočných podmienok.
 • ryby ulovené mimo teritoriálnych vôd obchodnej partnerskej krajiny – tieto ryby sa považujú za ryby s pôvodom len vtedy, ak ich vylovilo plavidlo.
  • plaviace sa pod vlajkou EÚ a/alebo partnerskej krajiny
  • zaregistrovaná v EÚ alebo v partnerskej krajine
  • vo vlastníctve štátneho príslušníka EÚ alebo partnerskej krajiny, alebo spoločnosti, ktorá má hlavné miesto podnikania a aspoň 50 % vlastní štátni príslušníci EÚ a/alebo štátni príslušníci partnerských krajín
  • v niektorých prípadoch sa vyžaduje aj to, aby minimálne 50 % posádky boli aj štátnymi príslušníkmi EÚ a alebo partnerskej krajiny.

Úplný prehľad pozri v prílohe o pravidlách pôvodu pre každú preferenčnú dohodu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy