Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Preces, kas pilnībā iegūtas

Lai noteiktu jūsu produkta izcelsmi, izcelsmes noteikumi nošķir pilnīgi iegūtas preces no precēm, kas pietiekami pārveidotas eksportētājvalstī.

Preces, kas pilnībā iegūtas eksportētājvalstī, ir preces, kuras ražo/pārstrāda vienīgi ES un/vai partnervalstī, neizmantojot nevienas citas valsts materiālus.

Tas cita starpā ietver augus, minerālus vai dzīvus dzīvniekus.

Attiecībā uz šiem produktiem jāsaprot, ka

 • dārzeņu izcelsme ir valstī, ja tie ir novākti šajā valstī
 • dzīvnieku izcelsme ir valstī, ja tie ir dzimuši un audzēti šajā valstī
 • izrakteņu izcelsme ir valstī, ja tie ir iegūti šajā valstī

Attiecībā uz zivju produktiem ES izcelsmes noteikumos ir noteikta atšķirība starp

 • tirdzniecības partnervalsts teritoriālajos ūdeņos nozvejotas zivis – uzskata, ka to izcelsme ir bez papildu nosacījumiem
 • zivis, kas nozvejotas ārpus tirdzniecības partnervalsts teritoriālajiem ūdeņiem – tās uzskata par noteiktas izcelsmes zivīm tikai tad, ja tās nozvejotas ar kuģi
  • kuģojot ar ES un/vai partnervalsts karogu
  • reģistrēti ES vai partnervalstī
  • pieder ES vai partnervalsts valstspiederīgajam vai uzņēmumam, kura galvenā uzņēmējdarbības vieta ir, un vismaz 50 % pieder ES un/vai tirdzniecības partnervalsts valstspiederīgajiem
  • dažos gadījumos ir arī prasīts, lai vismaz 50 % apkalpes locekļu būtu arī ES un/vai tirdzniecības partnervalsts valstspiederīgie.

Sīkāku informāciju skatīt izcelsmes noteikumu pielikumā par katru preferenču nolīgumu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites