Preces, kas pilnībā iegūtas

Lai noteiktu jūsu produkta izcelsmi, izcelsmes noteikumi nošķir pilnīgi iegūtas preces no precēm, kas pietiekami pārveidotas eksportētājvalstī.

Preces, kas pilnībā iegūtas eksportētājvalstī, ir preces, kuras ražo/pārstrāda vienīgi ES un/vai partnervalstī, neizmantojot nevienas citas valsts materiālus.

Tas cita starpā ietver augus, minerālus vai dzīvus dzīvniekus.

Attiecībā uz šiem produktiem jāsaprot, ka

 • dārzeņu izcelsme ir valstī, ja tie ir novākti šajā valstī
 • dzīvnieku izcelsme ir valstī, ja tie ir dzimuši un audzēti šajā valstī
 • izrakteņu izcelsme ir valstī, ja tie ir iegūti šajā valstī

Attiecībā uz zivju produktiem ES izcelsmes noteikumos ir noteikta atšķirība starp

 • tirdzniecības partnervalsts teritoriālajos ūdeņos nozvejotas zivis – uzskata, ka to izcelsme ir bez papildu nosacījumiem
 • zivis, kas nozvejotas ārpus tirdzniecības partnervalsts teritoriālajiem ūdeņiem – tās uzskata par noteiktas izcelsmes zivīm tikai tad, ja tās nozvejotas ar kuģi
  • kuģojot ar ES un/vai partnervalsts karogu
  • reģistrēti ES vai partnervalstī
  • pieder ES vai partnervalsts valstspiederīgajam vai uzņēmumam, kura galvenā uzņēmējdarbības vieta ir, un vismaz 50 % pieder ES un/vai tirdzniecības partnervalsts valstspiederīgajiem
  • dažos gadījumos ir arī prasīts, lai vismaz 50 % apkalpes locekļu būtu arī ES un/vai tirdzniecības partnervalsts valstspiederīgie.

Sīkāku informāciju skatīt izcelsmes noteikumu pielikumā par katru preferenču nolīgumu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites