Geheel en al verkregen goederen

Om de oorsprong van uw product vast te stellen, wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen die geheel zijn verkregen en goederen die in het land van uitvoer voldoende zijn getransformeerd.

Goederen die geheel en al in het land van uitvoer zijn verkregen, zijn goederen die uitsluitend in de EU en/of een partnerland worden geproduceerd/verwerkt zonder materialen van een ander land te bevatten.

Hieronder vallen planten, mineralen of levende dieren, naast andere producten.

Voor deze producten geldt het volgende:

 • de groenten zijn afkomstig uit een land indien zij daar zijn geoogst.
 • dieren van oorsprong uit een land, geboren en opgefokt
 • mineralen zijn afkomstig uit een land als ze daar werden gewonnen

In het geval van visproducten maken de EU-regels van oorsprong een onderscheid tussen

 • gevangen vis in de territoriale wateren van een handelspartner — deze worden als van oorsprong beschouwd zonder aanvullende voorwaarden.
 • gevangen vis buiten de territoriale wateren van het partnerland — deze worden alleen als van oorsprong beschouwd indien het door een vaartuig is gevangen
  • de vlag van de EU en/of het partnerland voeren
  • geregistreerd in de EU of in het partnerland
  • in het bezit zijn van een onderdaan van de EU of van het partnerland of van een onderneming waarvan de hoofdvestiging en voor ten minste 50 % eigendom zijn van onderdanen van de EU en/of handelspartners van het partnerland
  • in sommige gevallen is ook vereist dat de minimumbemanning van 50 % ook onderdanen van de EU en of van het partnerland zijn.

Voor de volledige tekst van de bijlage bij de preferentiële overeenkomst.

Deze pagina delen:

Snelle links