Oġġetti miksuba kollha kemm huma

Sabiex tiġi determinata l-oriġini tal-prodott tiegħek, ir-regoli ta’ oriġini jiddistingwu bejn prodotti miksuba għal kollox u oġġetti li jkunu nbidlu b’mod suffiċjenti fil-pajjiż esportatur.

Oġġetti li nkisbu kompletament fil-pajjiż esportatur huma oġġetti li huma prodotti/ipproċessati esklussivament fl-UE u/jew f’pajjiż sieħeb mingħajr ma jkunu inkorporati materjali ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor.

Dan jinkludi pjanti, minerali jew annimali ħajjin, fost prodotti oħra.

Għal dawn il-prodotti huwa mifhum li

 • ħaxix li joriġina minn pajjiż jekk ikun inqata’ hemmhekk
 • l-annimali joriġinaw minn pajjiż jekk twieldu u trabbew hemm
 • minerali joriġinaw f’pajjiż jekk ġew estratti hemmhekk

Fil-każ ta’ prodotti tal-ħut, ir-regoli ta’ oriġini tal-UE jagħmlu distinzjoni bejn

 • ħut maqbud fl-ibħra territorjali ta’ pajjiż sieħeb kummerċjali — dawn jitqiesu bħala li joriġinaw mingħajr kundizzjonijiet addizzjonali
 • ħut maqbud lil hinn mill-ibħra territorjali tal-pajjiż sieħeb kummerċjali — dawn jitqiesu li joriġinaw biss jekk ikun inqabad minn bastiment
  • li jtajru l-bandiera tal-UE u/jew tal-pajjiż sieħeb
  • reġistrati fl-UE jew fil-pajjiż imsieħeb
  • proprjetà ta’ ċittadin tal-UE jew tal-pajjiż sieħeb jew ta’ kumpanija li għandha l-post tan-negozju ewlieni tagħha u mill-inqas 50 % proprjetà ta’ ċittadini tal-UE u/jew ta’ pajjiżi sħab kummerċjali
  • f’xi każijiet, huwa wkoll meħtieġ li 50 % bħala minimu tal-ekwipaġġ ikunu wkoll ċittadini tal-UE u jew tal-pajjiż sieħeb kummerċjali

Għall-komplut ara l-anness dwar ir-Regoli ta’ oriġini dwar kull ftehim preferenzjali.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr