Obchodné dohody a obchodné dojednania EÚ

EÚ riadi obchodné vzťahy s krajinami v zahraničí vo forme obchodných dohôd a dojednaní. Dohody a dojednania založené na vzájomných záväzkoch EÚ a jej obchodných partnerov a ich cieľom je vytvoriť lepšie obchodné príležitosti a prekonať súvisiace prekážky. Obchodovanie na základe dohody prináša podnikom hmatateľné výhody, ako sú nižšie sadzby, lepší prístup na trh a menšia byrokracia.

Máte záujem o obchodovanie s krajinami mimo EÚ?

V tejto časti nájdete informácie o

Máte záujem o obchodovanie s krajinami v rámci EÚ?

V tejto časti nájdete informácie o výhodách jednotného trhu EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy