Varor som är helt framställda

För att fastställa produktens ursprung gör ursprungsreglerna åtskillnad mellan varor som är helt framställda och varor som är tillräckligt bearbetade i det exporterande landet.

Varor som i sin helhet har framställts i det exporterande landet är varor som uteslutande tillverkas/bearbetas i EU och/eller ett partnerland utan att innehålla material från något annat land.

Detta omfattar bland annat växter, mineraler och levande djur.

För dessa produkter avses följande:

 • grönsaker har sitt ursprung i ett land om de har skördats där
 • djuren har sitt ursprung i ett land om de fötts och uppfötts där.
 • mineraler har sitt ursprung i ett land om de har utvunnits där

När det gäller fiskprodukter skiljer sig EU:s ursprungsregler mellan

 • fisk som fångats på ett handelspartnerlands territorialhav – dessa anses ha sitt ursprung utan ytterligare villkor
 • fisk som fångats utanför partnerlandets territorialhav – dessa anses vara fisk endast om den fångats av ett fartyg
  • flagga för EU och/eller partnerland
  • som är registrerade i EU eller partnerlandet
  • ägs av en EU-medborgare eller av ett partnerland eller av ett företag som har sin huvudsakliga verksamhet och minst 50 % ägs av medborgare i EU eller i länder som är handelspartner
  • i vissa fall måste också 50 % av besättningen vara medborgare i EU och eller i det land som är handelspartner.

Se även bilagan till reglerna om ursprungsregler för varje avtal om förmånsbehandling.

Dela sidan:

Genvägar