Ako používať My Trade Assistant for Procurement (Môj obchodný asistent pre obstarávanie)

Zistite, či máte nárok zúčastniť sa na danom verejnom obstarávaní mimo EÚ v niekoľkých jednoduchých krokoch

Krok 1: Uveďte krajinu verejného obstarávania

 • Začnite výberom karty „Obstarávanie“ v časti „Môj obchodný asistent“ na domovskej stránke Access2Markets a pokračovať
 • Výberom krajiny, v ktorej sa obstarávanie uskutočňuje , z rozbaľovacieho zoznamu.

Krok 2: Uveďte obstarávateľský subjekt

 • Použitím kumulatívnych možností filtrovania a
 • Prezeraním zoznamu subjektov.

 

Dostupné kritériá filtrovania sú špecifické pre každú krajinu.

Úplný zoznam subjektov sa zobrazí, keď nie sú vyplnené kritériá filtrovania a tlačidlo „Vyhľadať“ sa stlačí.

Výsledky vyhľadávania sú paginované, pričom jeden z nich si môže vybrať počet záznamov zobrazených na strane (10, 20 alebo 30). Navigácia medzi stranami je k dispozícii v hornej časti zoznamu.

Po identifikovaní môže používateľ stlačiť tlačidlo „Select“ (Vybrať) a vybrať si subjekt, ktorý je predmetom záujmu.

Krok 3: Uveďte predmet a odhadovanú hodnotu obstarávania

 • Výberom „Predmetu“ z dostupných možností
  • Tovar
  • Služby
  • Stavebné služby
 • A uvedením „Odhadovanej hodnoty ponuky“ vyjadrenej v mene krajiny, na ktorú sa vzťahuje zákazka. Systém vypočíta a prezentuje korešpondenčnú hodnotu vyjadrenú v ZPČ (osobitné práva čerpania).

Krok 4: Odpovedať na postupne navrhované otázky

 • Na základe vybraných možností a odpovede na každú otázku systém vygeneruje ďalšiu otázku, ktorá sa má riešiť, a ponúka možné odpovede na výber používateľa.
 • Otázky sa naďalej generujú, až kým sa nevytvorí posúdenie.

Krok 5: Prečítajte si posúdenie a príslušné právne texty a usmerňovacie dokumenty

 • Na základe poskytnutých odpovedí systém generuje buď
  • Kladné hodnotenie, ak sa zdá, že spoločnosti z EÚ sú oprávnené predkladať ponuky v danej verejnej súťaži, alebo
  • Negatívne posúdenie, ak obstarávateľský subjekt nemá povinnosť zvážiť ponuky spoločností z EÚ.

 

Posúdenia sú orientačné a nie sú právne záväzné.

 

Na stránke „Súhrn poskytnutých informácií“ možno kedykoľvek použiť možnosť „Upraviť“ na zmenu ktorejkoľvek z daných odpovedí. V dôsledku toho systém prepočítava a rieši otázky, ktoré sa majú položiť v novom kontexte.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy