Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Pripravuje sa usmernenie k sťažnostiam v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja.

Medzitým sa pozrite na webovú stránku GR TRADE a ak chcete podať sťažnosť, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy