Jednostronne porozumienia handlowe

Czy wywozisz lub importujesz z kraju rozwijającego się do kraju rozwiniętego? Dzięki jednostronnej umowie handlowej Twoje towary mogą korzystać z obniżonych stawek celnych lub z ich braku.

Czym jest jednostronna umowa handlowa?

Jednostronne umowy handlowe są jednostronnymi, niewzajemnymi preferencjami handlowymi przyznanymi przez kraje rozwinięte krajom rozwijającym się, które mają pomóc im zwiększyć eksport i pobudzić rozwój gospodarczy.

Mają one na celu:

  • wspieranie eksportu i rozwoju gospodarczego w krajach korzystających
  • pomoc w ich wysiłkach na rzecz ograniczenia ubóstwa, promowania dobrych rządów i wspierania zrównoważonego rozwoju
  • zachęcanie do przestrzegania norm międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony środowiska

 

Co oznacza dla Ciebie?

  • w ramach systemów preferencyjnych możesz dokonywać wywozu/przywozu z kraju rozwijającego się do kraju rozwiniętego, płacąc niższe cła lub nie płacąc ich wcale.
  • państwa towary muszą kwalifikować się jako pochodzące z kraju korzystającego, zgodnie z regułami pochodzenia ustanowionymi w ramach szczególnego systemu preferencji.
  • zakres produktów, zasięg krajowy i szczegółowe przepisy różnią się znacznie w zależności od umowy/programu

Warunkowość

Często jednostronne umowy handlowe są uwarunkowane ewolucją w dziedzinie praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów w krajach beneficjentach. W przypadku poważnych i systematycznych naruszeń kraj udzielający pomocy może wycofać tę korzyść, dopóki sytuacja nie ulegnie wystarczającej poprawie.

Dostarczające państwa

Do dostawców umów preferencyjnych należą: UE, Armenia, Australia, Kanada, Chile, Chiny, Islandia, Indie, Japonia, Kazachstan, Korea Południowa, Republika Kirgiska, Czarnogóra, Maroko, Nowa Zelandia, Norwegia, Rosja, Szwajcaria, Tajwan, Tadżykistan, Tajlandia, Turcja i USA.

Znajdź wykaz preferencyjnych porozumień handlowych na świecie

Udostępnij tę stronę: