Jednostronne porozumienia handlowe

Czy prowadzą Państwo wywóz lub przywóz z kraju rozwijającego się do kraju rozwiniętego? Dzięki jednostronnej umowie handlowej Twoje towary mogą korzystać z obniżonych taryf celnych lub z ich braku.

Czym jest jednostronna umowa handlowa?

Jednostronne umowy handlowe są jednostronnymi, niewzajemnymi preferencjami handlowymi przyznawanymi przez kraje rozwinięte krajom rozwijającym się, aby pomóc im zwiększyć eksport i pobudzić rozwój gospodarczy.

Mają one na celu:

  • wspieranie eksportu i rozwoju gospodarczego w krajach będących beneficjentami
  • wspieranie ich wysiłków na rzecz ograniczenia ubóstwa, promowania dobrych rządów i wspierania zrównoważonego rozwoju
  • zachęcanie do przestrzegania międzynarodowych norm w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony środowiska

 

Co o niej myślisz?

  • w ramach systemów preferencyjnych możesz eksportować/przywozić z kraju rozwijającego się do kraju rozwiniętego, płacąc mniejsze cła lub nie płacąc żadnych ceł.
  • Twoje towary muszą kwalifikować się jako pochodzące z kraju korzystającego, zgodnie z regułami pochodzenia ustanowionymi w ramach szczególnego systemu preferencji.
  • zakres produktów, zasięg krajowy i szczegółowe zasady różnią się znacznie w zależności od umowy/programu

Uwarunkowania

Często jednostronne umowy handlowe są uzależnione od zmian w dziedzinie praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów w krajach będących beneficjentami. W przypadku poważnych i systematycznych naruszeń państwo przekazujące pomoc może wycofać tę korzyść, dopóki sytuacja nie ulegnie wystarczającej poprawie.

Państwa udzielające wsparcia

Do dostawców preferencyjnych umów handlowych należą: UE, Armenia, Australia, Kanada, Chile, Chiny, Islandia, Indie, Japonia, Kazachstan, Korea Południowa, Republika Kirgiska, Czarnogóra, Maroko, Nowa Zeeland, Norwegia, Rosja, Szwajcaria, Tajwan, Tadżykistan, Tajlandia, Türkiye i USA.

Lista preferencyjnych porozumień handlowych na świecie

Udostępnij tę stronę: