Jednostranná obchodní ujednání

Vyvážíte nebo dovážíte z rozvojové země do rozvinuté země? Díky jednostranné obchodní dohodě může vaše zboží využívat snížených nebo nulových cel.

Co je jednostranná obchodní dohoda?

Jednostranné obchodní dohody jsou jednostranné obchodní preference, které rozvinuté země poskytují rozvojovým zemím, s cílem pomoci jim zvýšit vývoz a podnítit hospodářský rozvoj.

Jsou určeny k tomu, aby

  • podpora vývozu a hospodářského rozvoje v přijímajících zemích
  • napomáhat jejich úsilí o snižování chudoby, prosazovat řádnou správu věcí veřejných a podporovat udržitelný rozvoj
  • podporovat dodržování mezinárodních norem v oblasti lidských práv, pracovních práv a ochrany životního prostředí

 

Co to pro vás znamená?

  • v rámci preferenčních režimů můžete vyvážet/dovézt z rozvojové země do rozvinuté země, a to tak, že platíte nižší nebo vůbec žádná cla.
  • vaše zboží musí být považováno za zboží pocházející ze zvýhodněné země v souladu s pravidly původu stanovenými zvláštním preferenčním režimem.
  • rozsah výrobků, pokrytí zemí a specifická pravidla se mezi jednotlivými dohodami/režimy značně liší

Podmíněnost

Jednostranné obchodní dohody jsou často podmíněny vývojem v oblasti lidských práv, udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných v přijímajících zemích. Dojde-li k závažnému a systematickému porušování předpisů, může poskytující země tento přínos odejmout, dokud se situace dostatečně nezlepší.

Poskytující země

Mezi poskytovatele preferenčních obchodních dohod patří: EU, Arménie, Austrálie, Kanada, Chile, Čína, Island, Indie, Japonsko, Kazachstán, Jižní Korea, Kyrgyzská republika, Černá Hora, Maroko, Nový Zéland, Norsko, Rusko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tádžikistán, Thajsko, Turecko a USA.

Seznam preferenčních obchodních režimů ve světě

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy