Jednostranná obchodní ujednání

Vyvážíte nebo dovážíte z rozvojové země do rozvinuté země? Díky jednostranné obchodní dohodě by se na vaše zboží mohla vztahovat snížená nebo žádná cla.

Co je jednostranná obchodní dohoda?

Jednostranné obchodní dohody jsou jednostranné, nereciproční obchodní preference poskytované rozvinutými zeměmi rozvojovým zemím s cílem pomoci jim zvýšit vývoz a podnítit hospodářský rozvoj.

Jsou určeny k tomu, aby

  • podpora vývozu a hospodářského rozvoje v přijímajících zemích
  • napomáhat jejich úsilí o snížení chudoby, o prosazování řádné správy věcí veřejných a o podporu udržitelného rozvoje
  • podpora dodržování mezinárodních norem v oblasti lidských práv, pracovních práv a ochrany životního prostředí

 

Co pro vás znamená?

  • v rámci preferenčních režimů můžete vyvážet/dovézt z rozvojové země do rozvinuté země tím, že budete platit nižší nebo žádná cla.
  • vaše zboží musí být považováno za zboží pocházející ze zvýhodněné země podle pravidel původu stanovených zvláštním preferenčním režimem.
  • rozsah produktů, pokrytí zemí a zvláštní pravidla se v jednotlivých dohodách/režimech značně liší

Podmíněnost

Jednostranné obchodní dohody jsou často podmíněny vývojem v oblasti lidských práv, udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných v přijímajících zemích. Dojde-li k závažnému a systematickému porušování, může poskytující země tuto výhodu odejmout, dokud se situace dostatečně nezlepší.

Poskytující země

Mezi poskytovatele preferenčních obchodních dohod patří: EU, Arménie, Austrálie, Kanada, Chile, Čína, Island, Indie, Japonsko, Kazachstán, Jižní Korea, Kyrgyzská republika, Černá Hora, Maroko, Nový Zeeland, Norsko, Rusko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tádžikistán, Türkiye a USA.

Seznam preferenčních obchodních režimů ve světě

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy