Класификация на продукта

Всеки продукт, изнасян от или внесен в ЕС, се класира в тарифен код. Класификацията ви помага да разберете какви условия и тарифи се прилагат за вашия конкретен продукт. Тарифният код, наричаноще код на продукта, предоставя информация за:

  • митнически ставки и други налози, които се прилагат за продукта
  • всички приложими защитни мерки (например антидъмпингови мерки)
  • формалности при внос и износ и други нетарифни изисквания (здравни сертификати, контрол на качеството, маркировка „СЕ“ и др.)

Глобалната система за класификация се нарича Хармонизираната система (ХС). Това е договореност, разработена от Световната митническа организация (СМО), която включва около 5,000 групи стоки. Тя е организирана в йерархична структура чрез:

  • раздел
  • глава (2 цифри)
  • заглавия (4 цифри)
  • подзаглавия (6 цифри)

Той е подкрепен от правила за тълкуване и обяснителни бележки.Световната митническа организация (СМО) предоставя списък на държавите, прилагащи Хармонизираната система.

Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (ЕС) е осемцифрената система за кодиране на ЕС, която включва кодовете по ХС с допълнителни подразделения на ЕС и правни бележки, създадени специално за нуждите на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки