Търговски споразумения и търговски договорености на ЕС

ЕС управлява търговските отношения с държави в чужбина под формата на търговски споразумения и договорености. Споразуменията и договореностите, основани на взаимни ангажименти от страна на ЕС и неговите търговски партньори, са предназначени да създадат по-добри възможности за търговия и да преодолеят свързаните с това пречки. Търговията по силата на споразумение носи осезаеми ползи за предприятията, като по-ниски тарифи, по-добър достъп до пазара и по-малко бюрокрация.

Проявявате ли интерес към търговията със страни извън ЕС?

Този раздел ще Ви информира за

Проявявате ли интерес към търговията със страни в ЕС?

В този раздел ще бъдете информирани за ползите от единния пазар на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки