Системата REX

Системата REX е особен случай на декларации върху фактура, основани на принципа на самосертифициране от страна на икономическите оператори, които сами издават така наречените „изявления за произход“.

Изявлението за произход е декларация за произход, добавена от регистрирания износител върху фактурата или друг търговски документ. Текстът на изявлението за произход е даден в приложение 22—07 към АИ/МКС (регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (ОВ L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

За да имат право да изготвят изявление за произход, икономическите оператори трябва да бъдат регистрирани в база данни от компетентните органи на тяхната държава на произход. След тази регистрация икономическият оператор ще стане „регистриран износител“.

Информация за данните на регистрирания износител се публикува на уебсайта REX на ЕС, където икономическите оператори могат да проверят валидността на регистрациите на регистрираните износители, които подават изявления за произход.

Имайте предвид, че за пратки на стойност под 6,000 EUR изявлението за произход може да бъде изготвено без задължение за регистрация.

Постепенно въвеждане на системата REX

Системата REX постепенно заменя настоящата система, основана на сертификати за произход, издадени от държавни органи, и на декларации върху фактура, изготвени от икономически оператори.

Тя беше първоначално и постепенно приложена за Общата система за преференции (ОСП) и се предвижда да бъде изцяло приложена от всички държави по ОСП до юни 2020 г.

Вижте актуалното състояние на прилагането ѝ и списъка на държавите, които го прилагат, тук

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки