Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Правила за директен транспорт или за липса на манипулация

Дори ако продуктът е с произход (т.е. отговаря на основните правила и неговите разпоредби), все още ви е необходимо да проверите продукта от държавата на произход и е пристигнал в ЕС, без да бъде манипулиран в друга държава, с изключение на обикновените операции, необходими за поддържане на продукта в добро състояние.

Необходимо е да проверите специфичните условия по този въпрос и документите, необходими за доказване на изпълнението на това правило, съдържащи се в съответния набор от правила за произход.

Share this page:

Бързи връзки