Защитни мита

Ако Вашето дружество обмисля износ, този раздел ви помага да разберете кои са вносните мита и други разходи, с които може да се сблъскате. Той не предоставя информация за продукта. За целта трябва да използвате функцията за търсене на продукта.

Защитните мерки могат да се прилагат, когато промишлеността е засегната от непредвидено, рязко и внезапно нарастване на вноса. Такива мерки се използват много рядко и само при много специфични обстоятелства. Защитните мерки могат да се състоят от количествени ограничения върху вноса (търговски квоти) или от увеличения на митата. Те могат да се прилагат за целия внос на въпросния продукт от всички търговски партньори или от стоки с определен произход.

Информация относно защитните мита на ЕС

Информация за всички приключили и текущи разследвания за защитни мерки в ЕС

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки