Допустимо отклонение или de minimis

Ако правилото за произход, придавано на вашия продукт, не е изпълнено (вж. раздел „достатъчно преработени стоки“ (link to the section), вашият продукт за внос все пак може да се счита за продукт с произход от вашата страна партньор в някои случаи.

За стоката все още може да се счита, че отговаря на приложимото правило за произход, ако стойността на материалите без произход не надвишава определен праг, посочен във всеки набор от правила за произход. Този праг обикновено е 10 % или 15 % от цената франко завода на вашата стока.

Ако приложимото правило към вашата стока е една от трите правила, описани в раздела за достатъчно преработени стоки (link to new section), допустимото отклонение може да се прилага, както следва:

  • ако се използва правилото за тарифно класиране, допустимото отклонение позволява на производителя в страната партньор да използва материали без произход, които имат същите тарифни позиции като крайния продукт. При условие, че стойността на тези материали не превишава прага на допустимо отклонение. Този праг е посочен в съответните правила за произход.
  • ако се използва производството от определени продукти, допустимото отклонение позволява на производителя в страната партньор да използва материали без произход, които представляват по-късен етап от производството, при условие че стойността им не надвишава прага на отклонение. Този праг е посочен в съответния набор от правила за произход.
  • ако се използва правилото за добавената стойност, имайте предвид, че не можете да използвате допустимото отклонение за вашия продукт при вноса като праг за специфично правило за произход, определен за вашия продукт. В този случай максималният процент не може да бъде превишен.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки