История на предприятия:

Търговското споразумение укрепва отношенията с Южна Корея

От 2011 г. насам износът от Саксония за Южна Корея е нараснал с повече от 50 %. Търговското споразумение между Европейския съюз и Република Корея е солидна, надеждна и всеобхватна основа.

Thomas Horn
Управителен директор на
Saxony Economic Development Corporation

По-големият износ означава повече производство и повече работни места за немския бизнес оптиплан със седалище в Олшниц, Саксония. Производителят на пластмаси подсилени с влакна установи по-конкурентно присъствие в Южна Корея и отбеляза по-голяма икономическа активност – всичко това благодарение на търговското споразумение на ЕС и произтичащите от него ползи, като например опростените процедури за превоз и премахването на митата. Гледайте видеоклипа, за да видите как и Вие можете да започнете да се възползвате от търговските споразумения на ЕС.

Увеличаването на нашия износ в резултат на по-конкурентното ни присъствие на пазара в чужбина е ключов ефект от търговското споразумение. Това води до по-голяма икономическа активност, илюстрирана от по-големия износ, както и от по-голямото търсене на нашите продукти в чужбина. Това доведе до увеличаване на нашето производство в Олшниц и по този начин ни помогна да си осигурим работни места в Германия.

Robert Garbe
Export Sales Manager, optiplan
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки