Ιστορία εταιρείας:

Η εμπορική συμφωνία ενισχύει τις σχέσεις με τη Νότια Κορέα

Από το 2011 οι εξαγωγές από τη Σαξονία στη Νότια Κορέα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50 %. Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας αποτελεί ισχυρή, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη βάση.

Thomas Horn
Διευθύνων Σύμβουλος
της Saxony Economic Development Corporation

Η αύξηση των εξαγωγών σημαίνει αύξηση της παραγωγής και περισσότερες θέσεις εργασίας για τη γερμανική εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στο Oelsnitz της Σαξονίας. Ο κατασκευαστής πλαστικών ενισχυμένων με ίνες έχει αποκτήσει πιο ανταγωνιστική παρουσία στη Νότια Κορέα και έχει αυξήσει την οικονομική δραστηριότητα — χάρη στην εμπορική συμφωνία της ΕΕ και τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν, όπως οι απλουστευμένες διαδικασίες αποστολής και η κατάργηση των τελωνειακών δασμών. Δείτε το βίντεο για να δείτε πώς μπορείτε και εσείς να επωφεληθείτε από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

Η αύξηση των εξαγωγών μας που προκύπτει από την ανταγωνιστικότερη παρουσία μας στην αγορά στο εξωτερικό αποτελεί βασικό αποτέλεσμα της εμπορικής συμφωνίας. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, όπως φαίνεται από την αύξηση των εξαγωγών και την αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής μας εδώ στο Oelsnitz και, ως εκ τούτου, μας βοήθησε να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας στη Γερμανία.

Διευθυντής εξαγωγικών
πωλήσεων Robert Garbe, optiplan
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  8. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  9. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;