Yritysesimerkki:

Kauppasopimus vahvistaa suhteita Etelä-Koreaan

Vuodesta 2011 lähtien Sachsenin vienti Etelä-Koreaan on kasvanut yli 50 prosenttia. Euroopan unionin ja Korean tasavallan välinen kauppasopimus on vahva, luotettava ja kattava perusta.

Thomas Horn
Saxsen
Economic Development Corporationin toimitusjohtaja

Viennin kasvu lisää Oelsnitzissa Sachsenissa sijaitsevan saksalaisen optiplanin tuotantoa ja lisää työpaikkoja. Kuituvahvisteinen muovinvalmistaja on lisännyt kilpailukykyään Etelä-Koreassa ja lisännyt taloudellista toimeliaisuuttaan – kaikki EU:n kauppasopimuksen ja sen mukanaan tuomien hyötyjen, kuten yksinkertaistettujen kuljetusmenettelyjen ja tullien poistamisen ansiosta. Katso video siitä, miten myös voit hyötyä EU:n kauppasopimuksista.

EU:n viennin kasvu, joka johtuu kilpailukykyisemmästä läsnäolosta ulkomailla, on kauppasopimuksen keskeinen vaikutus. Tämä lisää taloudellista toimeliaisuutta, mikä näkyy viennin lisääntymisenä ja tuotteiden kysynnän kasvuna ulkomailla. Tämä on johtanut tuotannon kasvuun Oelsnitzissa ja siten auttanut meitä turvaamaan työpaikkoja Saksassa.

Robert Garbe
Export Sales Manager, optiplan
Jaa tämä sivu: