Företagsberättelse:

Handelsavtalet stärker förbindelserna med Sydkorea

Sedan 2011 har exporten från Sachsen till Sydkorea ökat med mer än 50 %. Handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea är en stark, tillförlitlig och omfattande grund.

Thomas Horn
verkställande direktör
Sachsen Economic Development Corporation

Ökad export innebär ökad produktion och fler arbetstillfällen för det tyska företaget optiplan, baserat i Oelsnitz, Sachsen. Tillverkaren av fiberförstärkt plast har etablerat en mer konkurrenskraftig närvaro i Sydkorea och upplevt ökad ekonomisk aktivitet – allt tack vare EU:s handelsavtal och de fördelar som detta medför, såsom förenklade sjöfartsförfaranden och avskaffande av tullar. Se videoklippet för att se hur du kan börja dra nytta av EU:s handelsavtal.

Den ökade exporten till följd av vår mer konkurrensutsatta närvaro på marknaden utomlands är en viktig effekt av handelsavtalet. Detta leder till ökad ekonomisk aktivitet, vilket illustreras av ökad export och ökad efterfrågan på våra produkter utomlands. Detta har lett till en ökning av vår produktion här i Oelsnitz och därmed hjälpt oss att säkra arbetstillfällen i Tyskland.

Robert Garbe
Export Manager, optiplan
Dela sidan:

Genvägar