Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
История на предприятия:

По-малко бюрокрация, повече време за иновации

По-малко бюрокрация, повече време за иновации

Ако мога да обобщя ползите от търговските споразумения за нас, това би било намаленото време.

Jan Sova
съсобственик, Workswell

Workswell проектира и произвежда термични камери, системи и решения за използване в предотвратяването на пожари, селското стопанство, сигурността, медицинския скрининг и други.

Продуктите попадат в категорията „стоки с двойна употреба“, което означава, че те имат потенциала да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели, и поради това са силно регулирани. Вносът и износът на стоки с двойна употреба може да бъде сложен. Например термичните камери за изображения на Workswell са много специфични продукти и изискват разрешителни и лицензи за продажба в допълнение към обичайната експортна документация. Всичко това означава едно нещо: документация. Екипите по продажбите и административните екипи на Workswell установяват, че когато продават по силата на търговско споразумение, съществува „намалена административна тежест“. Целият процес на износ е по-плавен, което има широкообхватни последици за тяхната стопанска дейност.

Завладяване на митницата

С клиенти по целия свят г-н Сова вижда голяма разлика между извършването на стопанска дейност с търговско споразумение и без такова. Той обяснява верижните последици от опростените административни процедури: „Намаляването на административните разходи засяга пряко цените на продуктите, така че нашите технологии стават по-конкурентоспособни“. Потребителите се възползват от това икономично ценообразуване, както и от по-бързи доставки, тъй като има по-малко закъснения в митниците. Не е изненадващо, че за Workswell „продажбите със сигурност са се увеличили в резултат на търговските споразумения“, според г-н Сова.

Съкращаването на административните формалности стимулира работните места

Нещо повече, когато Workswell реализира икономии на административни разходи, то винаги се възползва от възможността да реинвестира в собствената си технология. Това е необходимо, за да може дружеството да остане на челно място и има полза от създаването на повече работни места на местно равнище, тъй като то може да наеме повече предприемачи. Днес „Workswell“ осигурява заетост на 24 души в Чешката република. Освен това тя подкрепя местната икономика, като се снабдява на местно равнище, когато това е възможно. Например по-голямата част от техните механични компоненти се закупуват в Чешката република.

Както всички МСП знаят, административните процедури могат да отнемат много часове труд. Като намаляват тази тежест, търговските споразумения създават положителни ефекти за обслужването на клиентите на Workswell, за техните технологии и, в крайна сметка, за техните приходи.

Превръщане в фактор от световно значение

През 2010 г. г-н Сова и двама от неговите колеги студенти по инженерство в Чешкия технически университет създадоха това стартиращо предприятие в Прага. Г-н Сова заявява, че дружеството е било „ориентирано към износ от самото начало, като се започне с Европа и по-късно по света“. Тя е провеждала проучвания в интернет и е участвала в търговски панаири, за да идентифицира потенциалните клиенти и да се свърже с тях. В рамките на три години на функциониране износът действително е започнал. До 2020 г. само 15 % от продажбите на Workswell са били на чешкия пазар, като 50 % от продажбите са били извън ЕС за държави като Чили, Южна Корея, Молдова, Израел, Турция, Канада, Япония и други.

Като цяло предпочитаме да продаваме на държави с търговски споразумения.

Jan Sova
Workswell
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки