Virksomhedens historie:

Mindre bureaukrati, mere tid til innovation

Mindre bureaukrati, mere tid til innovation

Hvis jeg kunne opsummere fordelene ved handelsaftaler for os, ville det være den reducerede tidsbelastning.

Jan Sova
medejer, Workswell

Workswell designer og fremstiller termiske billedkameraer, systemer og løsninger til brug inden for brandforebyggelse, landbrug, sikkerhed, medicinsk screening osv.

Produkterne falder ind under kategorien "produkter med dobbelt anvendelse", hvilket betyder, at de har potentiale til at blive anvendt til både civile og militære formål og derfor er stærkt regulerede. Import og eksport af produkter med dobbelt anvendelse kan være kompliceret. Workswells termiske billedkameraer er f.eks. meget specifikke produkter og kræver tilladelser og licenser til salg ud over den sædvanlige eksportdokumentation. Alt dette betyder én ting: papirarbejde. Workswells salgs- og administrationshold mener, at der ved salg i henhold til en handelsaftale er en "reduceret administrativ byrde". Hele eksportprocessen er mere gnidningsløs, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for deres virksomhed.

Besejling af toldvæsenet

Med kunder i hele verden ser Sova en stor forskel mellem at drive forretning med en handelsaftale og uden en handelsaftale. Han forklarer de afsmittende virkninger af forenklede administrative procedurer: "Nedbringelse af de administrative omkostninger påvirker direkte produktpriserne, så vores teknologier bliver mere konkurrencedygtige". Kunderne nyder godt af denne økonomiske prissætning og også af hurtigere levering, da der er færre forsinkelser i toldvæsenet. Det er ikke overraskende, at for Workswell "er salget bestemt steget som følge af handelsaftalerne" ifølge Sova.

Reduktion af papirarbejde øger beskæftigelsen

Hertil kommer, at når Workswell opnår besparelser i de administrative omkostninger, benytter det sig altid af muligheden for at geninvestere i deres egen teknologi. Dette er nødvendigt for at holde virksomheden på forkant og har den fordel, at den skaber mere beskæftigelse lokalt, da den kan ansætte flere udviklere. I dag beskæftiger Workswell 24 mennesker i Tjekkiet. Den støtter desuden den lokale økonomi ved at købe lokalt, hvor det er muligt. For eksempel indkøbes størstedelen af deres mekaniske komponenter i Tjekkiet.

Som alle SMV'er ved, kan administrative procedurer forbruge mange arbejdstimer. Ved at mindske denne byrde skaber handelsaftalerne positive virkninger for Workswells kundeservice, teknologi og i sidste ende deres indtægter.

At blive en global aktør

I 2010 oprettede Sova og to af hans ingeniørstuderende ved det tjekkiske tekniske universitet denne opstartsvirksomhed i Prag. Sova siger, at virksomheden var "eksportorienteret lige fra begyndelsen, begyndende med Europa og senere på verdensplan". De udførte internetforskning og deltog i handelsmesser for at identificere og forbinde potentielle kunder. I løbet af tre år gik eksporten virkelig i gang. I 2020 gik kun 15 % af Workswells salg til det tjekkiske marked, og 50 % af salget gik uden for EU til lande som Chile, Sydkorea, Moldova, Israel, Türkiye, Canada, Japan osv.

Samlet set foretrækker vi at sælge til lande med handelsaftaler.

Jan Sova
Workswell
Del denne side: