Zkušenosti podniků:

Méně byrokracie, více času na inovace

Méně byrokracie, více času na inovace

Pokud bych nám shrnul přínos obchodních dohod, jednalo by se o omezenou časovou zátěž.

Jan
Sova spoluvlastník, Workswell

Projektování a výroba termálních zobrazovacích kamer, systémů a řešení pro předcházení požárům, zemědělství, bezpečnost, lékařské prohlídky atd.

Výrobky spadají do kategorie „zboží dvojího užití“, což znamená, že mají potenciál k použití jak pro civilní, tak pro vojenské účely, a proto jsou vysoce regulovány. Dovoz a vývoz zboží dvojího užití může být složitý. Například tepelné zobrazovací kamery společnosti Workswell jsou velmi specifické výrobky a kromě běžné vývozní dokumentace vyžadují povolení a licence k prodeji. To vše znamená jednu věc: administrativa. Prodejní a administrativní týmy společnosti Workswell se domnívají, že při prodeji na základě obchodní dohody existuje „snížená administrativní zátěž“. Celý proces vývozu je hladší, což má dalekosáhlé dopady na jejich podnikání.

Odbavení celních orgánů

U zákazníků po celém světě pan Sova spatřuje velký rozdíl mezi obchodováním s obchodní dohodou a bez ní. Vysvětluje vedlejší účinky zjednodušených správních postupů: „Snížení administrativních nákladů přímo ovlivňuje ceny výrobků, aby se naše technologie staly konkurenceschopnějšími.“ Zákazníci mají prospěch z těchto ekonomických cen a také z rychlejších dodávek, neboť v celní oblasti dochází k menšímu zpoždění. Není překvapivé, že pro společnost Workswell „se v důsledku obchodních dohod nepochybně zvýšil prodej“,“ uvedl pan Sova.

Omezení administrativní zátěže zvyšuje počet pracovních míst

Navíc, když Workswell vede k úsporám administrativních nákladů, vždy využívá příležitosti k tomu, aby znovu investoval do své vlastní technologie. To je nezbytné k udržení společnosti na špičce a má prospěch z vytváření většího počtu pracovních míst na místní úrovni, neboť může zaměstnávat více vývojářů. Dnes Workswell zaměstnává 24 osob v České republice. Dále podporuje místní hospodářství tím, že tam, kde je to možné, zajišťuje místní zdroje. Například většina jejich mechanických součástí je nakupována v České republice.

Jak ví všechny malé a střední podniky, administrativní postupy mohou spotřebovávat mnoho pracovních hodin. Snížením této zátěže mají obchodní dohody pozitivní účinky na zákaznickou službu společnosti Workswell, její technologii a v konečném důsledku i na jejich příjmy.

Stát se globálním hráčem

V roce 2010 založili tento startup v Praze pan Sova a dva další studenti strojírenství na České technické univerzitě. Pan Sova uvádí, že společnost byla „od samého počátku orientována na vývoz, počínaje Evropou a později po celém světě.“ Prováděli průzkum na internetu a navštěvovali veletrhy s cílem identifikovat potenciální zákazníky a navázat s nimi kontakt. Během tří let provozu vývoz skutečně začal. Do roku 2020 bylo pouze 15 % prodeje společnosti Workswell na český trh, přičemž 50 % prodeje směřovalo mimo EU do zemí, jako je Chile, Jižní Korea, Moldavsko, Izrael, Türkiye, Kanada, Japonsko a další.

Celkově dáváme přednost prodeji zemím s obchodními dohodami.

Jan Sova
Workswell
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy