Zkušenosti podniků:

Méně byrokracie, více času na inovace

Méně byrokracie, více času na inovace

Pokud bych shrnul přínos obchodních dohod pro nás, jednalo by se o zkrácení času.

Jan Sova
spoluvlastník, Workswell

Společnost Workswell navrhuje a vyrábí tepelné zobrazovací kamery, systémy a řešení pro prevenci požárů, zemědělství, bezpečnost, lékařské prohlídky a další.

Výrobky spadají do kategorie „zboží dvojího užití“, což znamená, že mohou být použity jak pro civilní, tak pro vojenské účely, a proto jsou vysoce regulovány. Dovoz a vývoz zboží dvojího užití může být složitý. Například termické zobrazovací kamery společnosti Workswell jsou velmi specifické výrobky a kromě obvyklé vývozní dokumentace vyžadují povolení a licence k prodeji. To vše znamená jednu věc: papírování. Prodejní a administrativní týmy organizace Workswell se domnívají, že při prodeji v rámci obchodní dohody dochází k „snížené administrativní zátěži“. Celý proces vývozu je hladší, což má dalekosáhlé dopady na jejich podnikání.

Občerstvení celních orgánů

Pokud jde o zákazníky z celého světa, pan Sova spatřuje velký rozdíl mezi podnikáním na základě obchodní dohody a bez obchodní dohody. Vysvětluje vedlejší účinky zjednodušených správních postupů: „Snížení administrativních nákladů přímo ovlivňuje ceny výrobků, aby se naše technologie staly konkurenceschopnějšími“. Zákazníci mají prospěch z těchto hospodárných cen a také z rychlejších dodávek, neboť v celní oblasti dochází k menšímu zpoždění. Podle pana Sové není překvapivé, že pro Workswell „prodeje jistě vzrostly v důsledku obchodních dohod“.

Snižování administrativní zátěže podporuje pracovní místa

Kromě toho, když dílo Workswell dosahuje úspor v administrativních nákladech, vždy využívá příležitosti k tomu, aby znovu investovalo do své vlastní technologie. To je nezbytné k tomu, aby si společnost udržela špičku, a jeho výhodou je vytvoření většího počtu pracovních míst na místní úrovni, neboť může najímat více vývojářů. V současné době zaměstnává v České republice 24 osob. Dále podporuje místní hospodářství tím, že tam, kde je to možné, získává místní zdroje. Například většina jejich mechanických součástí je zakoupena v České republice.

Jak vědí všechny malé a střední podniky, správní postupy mohou spotřebovávat hodně pracovní doby. Snížením této zátěže vytvářejí obchodní dohody pozitivní účinky na služby poskytované firmám Workswell zákazníkům, jejich technologii a v konečném důsledku i jejich příjmy.

Stát se globálním hráčem

V roce 2010 založil pan Sova a dva jeho spolupracovníci inženýrských oborů na České technické univerzitě tento startup v Praze. Pan Sova uvádí, že společnost „se orientovala na vývoz již od samého počátku, počínaje Evropou a později po celém světě.“ Prováděla internetový výzkum a účastnila se veletrhů s cílem identifikovat potenciální zákazníky a navázat kontakt s nimi. Během tří let provozu se vývoz skutečně zastavil. Do roku 2020 bylo pouze 15 % prodeje společnosti Workswell na český trh, přičemž 50 % prodeje mimo EU směřovalo do zemí, jako je Chile, Jižní Korea, Moldavsko, Izrael, Turecko, Kanada, Japonsko a další.

Celkově dáváme přednost prodeji zemím s obchodními dohodami.

Jan Sova
Workswell
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy