Företagsberättelse:

Mindre byråkrati, mer tid till innovation

Mindre byråkrati, mer tid till innovation

Om jag sammanfattar fördelarna med handelsavtal för oss skulle det vara den minskade tidsbelastningen.

Jan Sova
Medägare, Workswell

Workswell utformar och tillverkar värmekameror, system och lösningar för användning inom brandförebyggande, jordbruk, säkerhet, medicinsk screening m.m.

Produkterna omfattas av kategorin ”varor med dubbla användningsområden”, vilket innebär att de har potential att användas för både civila och militära ändamål och därför är mycket reglerade. Det kan vara komplicerat att importera och exportera varor med dubbla användningsområden. Workswells termiska bildkameror är till exempel mycket specifika produkter och kräver tillstånd och licenser för försäljning, utöver den vanliga exportdokumentationen. Allt detta innebär en sak: pappersarbete. Workswells försäljnings- och administrationsteam anser att det finns en ”minskad administrativ börda” vid försäljning inom ramen för ett handelsavtal. Hela exportprocessen är smidigare, vilket har omfattande effekter på deras verksamhet.

Erövra tullen

Med kunder i hela världen ser Sova en stor skillnad mellan att göra affärer med ett handelsavtal och utan ett. Han förklarar dominoeffekterna av förenklade administrativa förfaranden: ”Minskade administrativa kostnader påverkar direkt produktpriserna så att vår teknik blir mer konkurrenskraftig.” Kunderna drar nytta av denna ekonomiska prissättning och också av snabbare leveranser eftersom det förekommer färre förseningar i tullen. Det är inte förvånande att ”försäljningen för Workswell säkert har ökat till följd av handelsavtalen”, enligt Sova.

Att minska pappersarbetet ökar sysselsättningen

När Workswell gör besparingar i administrativa kostnader tar det dessutom alltid tillfället i akt att återinvestera i sin egen teknik. Detta är nödvändigt för att hålla företaget i framkant och ha fördelen att skapa fler arbetstillfällen lokalt eftersom det kan anställa fler utvecklare. I dag sysselsätter Workswell 24 personer i Tjeckien. Det stöder dessutom den lokala ekonomin genom att där så är möjligt anskaffa lokalt. De flesta av deras mekaniska komponenter köps till exempel i Tjeckien.

Som alla små och medelstora företag vet kan administrativa förfaranden ta mycket arbetstimmar. Genom att minska denna börda skapar handelsavtalen positiva effekter för Workswells kundtjänst, teknik och, i slutändan, deras intäkter.

Att bli en global aktör

År 2010 startade Sova och två av hans ingenjörsstudenter vid Tjeckiens tekniska universitet denna nystart i Prag. Sova sade att företaget var ”exportinriktat redan från början, med början i Europa och senare i hela världen”. De bedrev internetforskning och deltog i handelsmässor för att identifiera och knyta kontakter med potentiella kunder. Inom tre år efter det att verksamheten varit i drift tog exporten verkligen fart. År 2020 skedde endast 15 % av Workswells försäljning till den tjeckiska marknaden, och 50 % av försäljningen gick utanför EU till länder som Chile, Sydkorea, Moldavien, Israel, Türkiye, Kanada, Japan och mer.

Generellt sett föredrar vi att sälja till länder med handelsavtal.

Jan Sova
Workswell
Dela sidan:

Genvägar