Príbeh spoločnosti:

Menej byrokracie, viac času na inovácie

Menej byrokracie, viac času na inovácie

Ak by som pre nás mohol zhrnúť výhody obchodných dohôd, bolo by to skrátené časové zaťaženie.

Spoluvlastník Jana Sova
, Workswell

Workswell navrhuje a vyrába termozobrazovacie kamery, systémy a riešenia na použitie v oblasti požiarnej prevencie, poľnohospodárstva, bezpečnosti, lekárskeho skríningu atď.

Výrobky patria do kategórie „tovaru s dvojakým použitím“, čo znamená, že majú potenciál na použitie na civilné aj vojenské účely, a preto sú vysoko regulované. Dovoz a vývoz tovaru s dvojakým použitím môže byť zložitý. Napríklad termozobrazovacie kamery spoločnosti Workswell sú veľmi špecifické výrobky a okrem bežnej vývoznej dokumentácie si vyžadujú povolenia a licencie na predaj. To všetko znamená jednu vec: administratíva. Predajné a administratívne tímy spoločnosti Workswell zistili, že pri predaji na základe obchodnej dohody existuje „znížená administratívna záťaž“. Celý proces vývozu je plynulejší, čo má ďalekosiahle účinky na ich podnikanie.

Donútenie colných orgánov

Pokiaľ ide o zákazníkov na celom svete, pán Sova vidí veľký rozdiel medzi podnikaním s obchodnou dohodou a bez nej. Vysvetľuje dominový efekt zjednodušených administratívnych postupov: „Zníženie administratívnych nákladov priamo ovplyvňuje ceny výrobkov, aby sa naše technológie stali konkurencieschopnejšími“. Zákazníci majú prospech z tejto ekonomickej ceny, ako aj z rýchlejšieho doručovania, keďže colné orgány sa oneskorujú v menšej miere. Nie je prekvapujúce, že podľa pána Sova sa „predaj určite zvýšil v dôsledku obchodných dohôd“ pre Workswell.

Odstraňovanie papierových prác zvyšuje počet pracovných miest

Okrem toho, keď Workswell ušetrí administratívne náklady, vždy využíva príležitosť na opätovné investovanie do vlastnej technológie. Je to potrebné na to, aby sa spoločnosť udržala na špičke, a má to výhodu vytvorenia väčšieho počtu pracovných miest na miestnej úrovni, keďže môže zamestnať viac developerov. V súčasnosti Workswell zamestnáva v Českej republike 24 ľudí. Ďalej podporuje miestne hospodárstvo tým, že tam, kde je to možné, získava miestne zdroje. Napríklad väčšina ich mechanických komponentov sa nakupuje v Českej republike.

Ako vedia všetky MSP, administratívne postupy môžu spotrebovať veľa pracovných hodín. Znížením tohto zaťaženia obchodné dohody vytvárajú pozitívne účinky na služby pre zákazníkov spoločnosti Workswell, jeho technológie a v konečnom dôsledku aj na ich príjmy.

Stať sa globálnym aktérom

V roku 2010 založili tento startup v Prahe pán Sova a dvaja z jeho štipendistov na českej technickej univerzite. Pán Sova tvrdí, že spoločnosť bola „od samého začiatku orientovaná na vývoz, počnúc Európou a neskôr na celom svete.“ Uskutočňoval internetový výskum a zúčastnil sa na obchodných veľtrhoch s cieľom identifikovať potenciálnych zákazníkov a spojiť sa s nimi. Do troch rokov fungovania sa vývoz skutočne začal. Do roku 2020 len 15 % predaja spoločnosti Workswell smerovalo na český trh, pričom 50 % predaja smerovalo mimo EÚ do krajín ako Čile, Južná Kórea, Moldavsko, Izrael, Türkiye, Kanada, Japonsko a ďalšie krajiny.

Celkovo uprednostňujeme predaj krajinám s obchodnými dohodami.

Jan Sova
Workswell
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy