Version: 1.6.0.41 (2021-04-30 16:33)
Príbeh spoločnosti:

Menej byrokracie, viac času na inovácie

Menej byrokracie, viac času na inovácie

Ak by som mohol zhrnúť výhody obchodných dohôd pre nás, išlo by o skrátenie časového zaťaženia.

Jan
Sova spoluvlastník, Workswell

Workswell navrhuje a vyrába termo zobrazovacie kamery, systémy a riešenia na použitie pri požiarnej prevencii, poľnohospodárstve, bezpečnosti, lekárskych prehliadkach atď.

Výrobky patria do kategórie „tovaru s dvojakým použitím“, čo znamená, že majú potenciál na použitie na civilné aj vojenské účely, a preto sú vysoko regulované. Dovoz a vývoz tovaru s dvojakým použitím môže byť zložitý. Napríklad termálne zobrazovacie kamery podniku Workswell sú veľmi špecifické výrobky, ktoré si okrem obvyklej vývoznej dokumentácie vyžadujú povolenie a povolenie na predaj. To všetko znamená jednu vec: papierová práca. Predajné a administratívne tímy spoločnosti Workswell sa domnievajú, že pri predaji na základe obchodnej dohody existuje „znížená administratívna záťaž“. Celý proces vývozu je hladší, čo má ďalekosiahle účinky na ich podnikanie.

Konfrontácia colných orgánov

So zákazníkmi na celom svete pán Sova vidí veľký rozdiel medzi podnikaním na základe obchodnej dohody a bez nej. Vysvetľuje dominové účinky zjednodušených administratívnych postupov: „Zníženie administratívnych nákladov má priamy vplyv na ceny výrobkov, aby sa naše technológie stali konkurencieschopnejšími“. Zákazníci majú prospech z tejto ekonomickej cenotvorby, ako aj z rýchlejšieho doručovania, keďže dochádza k menšiemu meškaniu colných prieťahov. Nie je prekvapujúce, že v prípade Workswell sa predaj „v dôsledku obchodných dohôd určite zvýšil,“ uviedol pán Sova.

Zníženie administratívnej záťaže podporuje tvorbu pracovných miest

Okrem toho, keď Workswell dosiahne úspory administratívnych nákladov, vždy využíva príležitosť na opätovné investovanie do vlastnej technológie. Je to potrebné na to, aby sa spoločnosť udržala na špičkovej pozícii, čo má za následok vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest na miestnej úrovni, keďže si môže zamestnať viac developerov. V súčasnosti Workswell zamestnáva 24 ľudí v Českej republike. Ďalej podporuje miestne hospodárstvo tým, že tam, kde je to možné, získava miestne zdroje. Napríklad väčšina ich mechanických komponentov sa kupuje v Českej republike.

Ako vie všetky malé a stredné podniky, administratívne postupy môžu zabrať veľa pracovných hodín. Znížením tohto zaťaženia majú obchodné dohody pozitívny vplyv na zákaznícke služby spoločnosti Workswell, ich technológiu a v konečnom dôsledku aj na ich príjmy.

Stať sa globálnym aktérom

V roku 2010 pán Sova a dvaja z jeho kolegov inžinierov na českej technickej univerzite vytvorili tento startup v Prahe. Pán Sova tvrdí, že spoločnosť bola „od samého začiatku orientovaná na vývoz, začínajúc Európou a neskôr na celom svete.“ Vynakladali internetový prieskum a zúčastnili sa veľtrhov s cieľom identifikovať potenciálnych zákazníkov a spojiť sa s nimi. Do troch rokov prevádzky sa vývoz skutočne rozbehol. Do roku 2020 len 15 % predaja podniku Workswell smerovalo na český trh, pričom 50 % predaja smerovalo mimo EÚ do krajín ako Čile, Južná Kórea, Moldavsko, Izrael, Turecko, Kanada, Japonsko a ďalšie krajiny.

Celkovo uprednostňujeme predaj krajinám s obchodnými dohodami.

Jan Sova
Workswell
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy