Ettevõtte lugu:

Vähem bürokraatiat, rohkem aega innovatsiooniks

Vähem bürokraatiat, rohkem aega innovatsiooniks

Kui ma saaksin kaubanduslepingutest meie jaoks kasu, oleks see lühem ajakulu.

Jan Sova
Co-owner, Workswell

Workswell kavandab ja toodab soojuskaameraid, süsteeme ja lahendusi tule vältimiseks, põllumajanduses, turvalisuse tagamiseks, arstlikuks läbivaatuseks jne.

Tooted kuuluvad kahesuguse kasutusega kaupade kategooriasse, mis tähendab, et neid on võimalik kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel ning seega on need rangelt reguleeritud. Kahesuguse kasutusega kaupade importimine ja eksportimine võib olla keeruline. Näiteks on Workswelli soojuskaamerad väga spetsiifilised tooted, mille müügiks on lisaks tavapärastele ekspordidokumentidele vaja lubasid ja litsentse. Kõik see tähendab ühte asja: paberimajandus. Workswelli müügi- ja haldusmeeskonnad leiavad, et kaubanduslepingu alusel müümisel on „vähendatud halduskoormus“. Kogu ekspordiprotsess on sujuvam, millel on nende äritegevusele ulatuslik mõju.

Tellitavad tolliasutused

Sova näeb kogu maailma klientidega suurt erinevust kaubanduslepingu alusel ja ilma selleta äritegevuse vahel. Ta selgitab lihtsustatud haldusmenetluste mõju: „Halduskulude vähendamine mõjutab otseselt tootehindu, et meie tehnoloogiad muutuksid konkurentsivõimelisemaks“. Kliendid saavad sellest majanduslikust hinnakujundusest ja ka kiiremast kättetoimetamisest kasu, sest tollis esineb vähem viivitusi. Ei ole üllatav, et Workwelli arvates on „müük kaubanduslepingute tulemusel kindlasti suurenenud“, nagu ütles Sova.

Paberimajanduse vähendamine hoogustab töökohtade loomist

Veelgi enam, kui Workswell säästab halduskulusid, kasutab ta alati võimalust reinvesteerida oma tehnoloogiasse. See on vajalik selleks, et ettevõte püsiks esirinnas, ning aitab luua rohkem töökohti kohalikul tasandil, sest ettevõte saab palgata rohkem arendajaid. Praegu töötab ettevõttes Workswell Tšehhi Vabariigis 24 inimest. Lisaks toetab see kohalikku majandust, hankides võimaluse korral kohalikult. Näiteks enamik nende mehaanilisi komponente ostetakse Tšehhi Vabariigis.

Nagu kõik VKEd teavad, võivad haldusmenetlused tarbida palju töötunde. Seda koormust vähendades avaldavad kaubanduslepingud positiivset mõju Workswelli klienditeenindusele, tehnoloogiale ja lõppkokkuvõttes tulule.

Üleilmseks partneriks saamine

2010. aastal asutasid Sova ja kaks tema Tšehhi Tehnikaülikoolis õppivat insener-tehnilist tudengit selle idufirma Prahas. Sova sõnul oli äriühing „ekspordile orienteeritud algusest peale, alustades Euroopast ja hiljem kogu maailmast.“ Nad viisid läbi interneti-uuringuid ja osalesid messidel, et teha kindlaks potentsiaalsed kliendid ja nendega suhelda. 2020. aastaks oli vaid 15 % Workwelli müügist suunatud Tšehhi turule, 50 % müügist läks väljapoole ELi sellistesse riikidesse nagu Tšiili, Lõuna-Korea, Moldova, Iisrael, Türgi, Kanada, Jaapan ja rohkem.

Üldiselt eelistame müüa kaubanduslepingutega riikidele.

Jan Sova
Workswell
Jagage seda lehte:

Kiirlingid