История на предприятия:

Стремеж към успех на международните пазари

Стремеж към успех на международните пазари

Само за три години Asura Technologies премина от малко стартиращо предприятие до осигуряване на заетост на 27 души и снабдяване на големи международни пазари, включително много от тях с търговски споразумения като Южна Корея, Перу, Мексико, Еквадор и Канада. Въпреки че са установени в Унгария, те последователно са гледали отвъд собствените си граници на доходоносни пазари и УЗФА (член на мрежата Enterprise Europe) на Унгария е много подкрепяща в това отношение.

По-интелигентни системи

Един от най-големите им пазари е Южна Корея, тъй като тази държава разполага с много наличен хардуер за управление на трафика, т.е. камери. Съгласно търговското споразумение между ЕС и Южна Корея Asura Technologies предоставя софтуер, който добавя разузнавателни данни към съществуващите камери, което дава възможност на клиентите им да увеличат ефективно своите системи за управление на трафика.

Спазване на същите стандарти

Търговското споразумение между ЕС и Южна Корея, подобно на повечето търговски споразумения на ЕС, съдържа подробна глава относно правата върху интелектуалната собственост. То отразява ангажимента и на двата региона за сближаване на стандартите и защита на интелектуалната собственост.

Asura може да продава своя софтуер в Южна Корея, знаейки, че интелектуалната му собственост ще бъде защитена по същия висок стандарт, както в Европа.

Успехът в международен план благодарение на търговските споразумения ни направи по-привлекателен на пазара на ЕС
Mate Kiss-Gyorgy, главен изпълнителен директор на Asura Technologies

Много дружества започват да работят на местно равнище и работят навън, но траекторията на Asura Technologies е в обратна посока. От самото начало те се съсредоточават върху международните пазари и на фона на този успех в момента се наблюдава увеличаване на продажбите по-близо до дома.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки