Įmonės patirties aprašymas:

Sėkmės tarptautinėse rinkose užtikrinimas

Sėkmės tarptautinėse rinkose užtikrinimas

Vos per trejus metus įmonė „Asura Technologies“ pradėjo veikti kaip maža startuotė ir įdarbino 27 darbuotojus ir tiekė dideles tarptautines rinkas, įskaitant daugelį prekybos susitarimų, pvz., Pietų Korėjos, Peru, Meksikos, Ekvadoro ir Kanados. Nors jos įsikūrusios Vengrijoje, jos nuolat ieškodavo pelningų rinkų už savo sienų, o Vengrijos Europos įmonių tinklo narė (Vengrijos Europos įmonių tinklo narė) tam labai pritarė.

Sistemų pažangumo didinimas

Viena iš didžiausių jų rinkų yra Pietų Korėja, nes ši šalis turi daug turimos aparatinės įrangos, skirtos eismui valdyti, t. y. kamerų. Pagal ES ir Pietų Korėjos prekybos susitarimą „Asura Technologies“ teikia programinę įrangą, kuria esamos kameros papildomos žvalgybos duomenimis, kad jų klientai galėtų ekonomiškai efektyviai išplėsti savo eismo valdymo sistemas.

Atitiktis tiems patiems standartams

ES ir Pietų Korėjos prekybos susitarime, kaip ir daugumoje ES prekybos susitarimų, yra išsamus intelektinės nuosavybės teisių skyrius. Tai atspindi abiejų regionų įsipareigojimą suvienodinti standartus ir apsaugoti intelektinę nuosavybę.

„Asura“ gali parduoti savo programinę įrangą Pietų Korėjoje, žinodama, kad jos intelektinė nuosavybė bus apsaugota laikantis tokių pačių aukštų standartų kaip ir Europoje.

Dėl tarptautinės sėkmės dėl prekybos susitarimų padidėjo mūsų patrauklumas ES rinkoje
Mate Kiss-Gyorgy, Asura Technologies generalinis direktorius

Daugelis įmonių pradeda veiklą vietoje ir dirba išorėje, tačiau Asura Technologies trajektorija buvo priešinga. Nuo pat pradžių jos sutelkė dėmesį į tarptautines rinkas ir dėl šios sėkmės dabar vis daugiau parduodamos arčiau namų.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos