Zkušenosti podniků:

Cesta k úspěchu na mezinárodních trzích

Cesta k úspěchu na mezinárodních trzích

Za pouhé tři roky se Asura Technologies stala malým začínajícím podnikem a zaměstnávala 27 osob a zásobovala velké mezinárodní trhy, včetně mnoha z nich s obchodními dohodami, jako je Jižní Korea, Peru, Mexiko, Ekvádor a Kanada. Ačkoli mají sídlo v Maďarsku, důsledně zkoumají za svými hranicemi lukrativní trhy a HEPA (maďarský člen sítě Enterprise Europe Network) v tomto směru velmi podporuje.

Inteligentnější systémy

Jedním z jejich největších trhů je Jižní Korea, neboť tato země má k dispozici velké množství hardwaru pro řízení dopravy, tj. fotoaparátů. V rámci obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou poskytuje Asura Technologies software, který dodává informace o stávajících kamerách a umožňuje svým zákazníkům nákladově efektivním způsobem rozšiřovat své systémy řízení provozu.

Splnění stejných norem

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou obsahuje stejně jako většina obchodních dohod EU komplexní kapitolu o právech duševního vlastnictví. Odráží odhodlání obou regionů sbližovat normy a chránit duševní vlastnictví.

Asura může prodávat svůj software do Jižní Koreje s vědomím, že její duševní vlastnictví bude chráněno na stejně vysoké úrovni jako v Evropě.

Díky obchodním dohodám jsme díky mezinárodním úspěchům atraktivnější na trhu EU
Mate Kiss-Gyorgy, generální ředitelka společnosti Asura Technologies

Mnoho společností začíná na místní úrovni a pracuje navenek, ale trajektorie Asura Technologies je v opačném směru. Od samého počátku se zaměřily na mezinárodní trhy a v důsledku tohoto úspěchu nyní zaznamenaly nárůst prodeje blíže k domácímu trhu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy