Ιστορία εταιρείας:

Πορεία για την επιτυχία στις διεθνείς αγορές

Πορεία για την επιτυχία στις διεθνείς αγορές

Σε μόλις τρία χρόνια, η Asura Technologies έχει μετατραπεί από μικρή νεοφυή επιχείρηση σε 27 άτομα και εφοδιάζει μεγάλες διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων πολλών με εμπορικές συμφωνίες όπως η Νότια Κορέα, το Περού, το Μεξικό, ο Ισημερινός και ο Καναδάς. Αν και έχουν την έδρα τους στην Ουγγαρία, εξετάζουν συστηματικά και πέρα από τα σύνορά τους κερδοφόρες αγορές και το HEPA (μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network της Ουγγαρίας) υπήρξε ιδιαίτερα υποστηρικτικό.

Ευφυέστερα συστήματα

Μία από τις μεγαλύτερες αγορές τους είναι η Νότια Κορέα, δεδομένου ότι η χώρα αυτή διαθέτει μεγάλο υλισμικό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, δηλαδή κάμερες. Στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Νότιας Κορέας, η Asura Technologies παρέχει λογισμικό που προσθέτει πληροφορίες στις υφιστάμενες κάμερες, επιτρέποντας στους πελάτες τους να αναβαθμίσουν αποτελεσματικά το κόστος των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας τους.

Τήρηση των ίδιων προτύπων

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Νότιας Κορέας, όπως και οι περισσότερες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Αντικατοπτρίζει τη δέσμευση αμφότερων των περιφερειών να συγκλίνουν τα πρότυπα και να προστατεύσουν τη διανοητική ιδιοκτησία.

Η Asura μπορεί να πωλήσει το λογισμικό της στη Νότια Κορέα γνωρίζοντας ότι η διανοητική της ιδιοκτησία θα προστατευθεί με τα ίδια υψηλά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη.

Η διεθνής επιτυχία χάρη στις εμπορικές συμφωνίες μας κατέστησε ελκυστικότερη την αγορά της ΕΕ
Mate Kiss-Gyorgy, διευθύντρια της Asura Technologies

Πολλές εταιρείες ξεκινούν σε τοπικό επίπεδο και εργάζονται προς τα έξω, αλλά η πορεία της Asura Technologies έχει αντιστραφεί. Επικεντρώθηκαν εξαρχής στις διεθνείς αγορές και, χάρη στην επιτυχία αυτή, βλέπουν τώρα την αύξηση των πωλήσεων πιο κοντά στο σπίτι.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις