Príbeh spoločnosti:

Dosiahnutie úspechu na medzinárodných trhoch

Dosiahnutie úspechu na medzinárodných trhoch

Len za tri roky sa Asura Technologies stala malým startupom a zamestnávala 27 ľudí a zásobovala veľké medzinárodné trhy vrátane obchodných dohôd, ako sú Južná Kórea, Peru, Mexiko, Ekvádor a Kanada. Hoci majú sídlo v Maďarsku, neustále sa za svojimi hranicami hľadia na lukratívne trhy a HEPA (člen Maďarskej siete Enterprise Europe Network) v tejto súvislosti veľmi podporuje.

Zabezpečenie toho, aby boli systémy inteligentnejšie

Jedným z ich najväčších trhov je Južná Kórea, keďže táto krajina má veľa existujúceho hardvéru na riadenie prevádzky, t. j. kamery. Podľa obchodnej dohody medzi EÚ a Južnou Kóreou poskytuje Asura Technologies softvér, ktorý pridáva spravodajstvo k existujúcim kamerám a umožňuje svojim zákazníkom nákladovo efektívne rozšíriť svoje systémy riadenia prevádzky.

Spĺňa rovnaké normy

Obchodná dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou obsahuje podobne ako väčšina obchodných dohôd EÚ komplexnú kapitolu o právach duševného vlastníctva. Odráža záväzok oboch regiónov zbližovať normy a chrániť duševné vlastníctvo.

Asura môže predávať svoj softvér do Južnej Kórey s vedomím, že jej duševné vlastníctvo bude chránené na rovnakej vysokej úrovni ako v Európe.

Medzinárodný úspech vďaka obchodným dohodám nás zatraktívnil na trhu EÚ
Mate Kiss-Gyorgy, výkonný riaditeľ spoločnosti Asura Technologies

Mnohé spoločnosti začínajú na miestnej úrovni a pracujú von, ale trajektória Asura Technologies sa zvrátila. Na začiatku sa sústredili na medzinárodné trhy a v dôsledku tohto úspechu teraz zaznamenávajú zvýšený predaj bližšie k domovu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy