Kumuliacija

Norint sužinoti, ar produktas šalyje partnerėje buvo pakankamai transformuotas, svarbu žinoti, kada panaudotos medžiagos ir žaliavos gali būti laikomos ES arba šalies prekybos partnerės kilmės medžiagomis. Į ES lengvatines kilmės taisykles įtraukta kumuliacijos sąvoka, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis jūs, kaip importuotojas arba eksportuotojas, gali kilmės statuso neturinčias medžiagas, importuotas iš trečiųjų šalių arba perdirbtas ne šalyje partnerėje, laikyti ES arba šalies prekybos partnerės kilmės medžiagomis. ES lengvatiniuose susitarimuose taikomos trys kumuliacijos rūšys. Šios trys rūšys skiriasi atsižvelgiant į operacijoje dalyvaujančių šalių skaičių ir į tai, kokių rūšių medžiagas – kilmės statusą turinčias arba jo neturinčias – galima susumuoti.

Dvišalė kumuliacija

Dvišalė kumuliacija taikoma dviem šalims: ES ir jos šalis partnerė. Leidžiama naudoti ES kilmės medžiagas kaip jūsų šalies partnerės kilmės medžiagas ir atvirkščiai? Ši kumuliacija taikoma visiems ES lengvatiniams režimams.

Dvišalė kumuliacija taikoma trims pagrindinėms taisyklėms, aprašytoms pakankamai transformuotų prekių skyriuje:

  • jei taikoma pridėtinės vertės taisyklė, pagal dvišalę kumuliaciją leidžiama į didžiausią kilmės statuso neturinčių medžiagų procentinę ribą neįtraukti ES kilmės medžiagų vertės.
  • jeigu taikomas tarifinio klasifikavimo taisyklių pakeitimas, jums nereikia tikrinti, ar pasikeitė ES kilmės medžiagų tarifinis klasifikavimas, kurį naudoja jūsų šalies partnerės gamintojas.
  • jei taikoma gamybos iš tam tikrų produktų taisyklė, jums nereikia tikrinti, ar ES kilmės medžiagos susijusios su vėlesne gamybos būkle.

Diferencijuota kumuliacija

Įstrižinė kumuliacija yra panaši į dvišalę kumuliaciją, tačiau ji naudojama susitarimuose su daugiau nei dviem šalimis. Jis leidžia naudoti nustatytos šalies (kaip nurodyta atitinkamoje nuostatoje dėl kumuliacijos), kuri skiriasi nuo jūsų šalies partnerės, iš kurios norite importuoti kaip jūsų šalies partnerės kilmės medžiagas, kilmės medžiagas. Įstrižinė kumuliacija gali būti taikoma tik produktams, kurių kilmės šalis yra nustatyta šalis, t. y. kitos šalys, kurios yra susitarimo narės, ir kurie po to toliau perdirbami jūsų šalyje partnerėje.

Įstrižinė kumuliacija taikoma trims pagrindinėms taisyklėms, aprašytoms pakankamai transformuotų prekių skyriuje:

  • jeigu taikoma pridėtinės vertės taisyklė, įstrižinė kumuliacija leidžia į nustatytos šalies kilmės medžiagų vertę neįskaičiuoti kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios procentinės ribos.
  • jeigu taikomas tarifinio klasifikavimo taisyklių pakeitimas, importuojant produktą iš jūsų šalies partnerės jums nereikia tikrinti, ar pasikeitė nustatytos šalies kilmės medžiagų tarifinis klasifikavimas.
  • jei taikoma gamybos iš tam tikrų produktų taisyklė, jums nereikia tikrinti, ar nustatytos šalies kilmės medžiagos susijusios su vėlesne gamybos būkle (t. y. audiniu).

C) Visiška kumuliacija

Visiška kumuliacija taikoma ne tik ES arba apibrėžtos šalies kilmės medžiagoms (kaip nurodyta atitinkamoje nuostatoje dėl kumuliacijos), bet ir ES arba bet kurios iš nustatytų šalių kilmės statuso neturinčioms žaliavoms.

Priešingai nei dvišalė ar įstrižinė kumuliacija, visiška kumuliacija leidžia laikyti medžiagas, kurių kilmės šalis nėra ES ar jūsų šalis partnerė, kurioms taikoma kumuliacija. Šias kilmės statuso neturinčias medžiagas jūsų šalies partnerės gamintojas galėjo importuoti ir naudoti gamybos procese. Taikant visišką kumuliaciją, šios kilmės statuso neturinčios sąnaudos taip pat gali būti naudojamos kumuliacijos tikslais ir laikomos jūsų šalies partnerės kilmės medžiagomis.

Visiška kumuliacija taikoma trims pagrindinėms taisyklėms, aprašytoms pakankamai transformuotų prekių skyriuje:

  • jei taikoma pridėtinės vertės taisyklė, visiška kumuliacija leidžia neapskaityti šalies partnerės importuotų medžiagų vertės didžiausiu procentiniu dydžiu.
  • jei taikoma tarifinės klasifikacijos pakeitimo taisyklė, jums nereikia tikrinti, ar jūsų šalies partnerės importuotų medžiagų tarifinis klasifikavimas buvo nevienodas.
  • jei taikoma gamybos iš tam tikrų produktų taisyklė, jums nereikia tikrinti, ar iš jūsų šalies partnerės importuotos medžiagos yra susijusios su vėlesne gamybos būkle (t. y. audiniu).

Atminkite, kad jeigu jūsų šalyje partnerėje atliktas duomenų tvarkymas yra tik viena iš minimalių operacijų sąraše nurodytų operacijų (nuoroda į skirsnį apie minimalias operacijas), kumuliacija negali būti taikoma.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos