Bacainní trádála

Sa rannán seo is féidir na bacainní trádála ar fad a tuairiscíodh d’Ard-Stiúrthóireacht na Trádála a fheiceáil, bacainní trádála a dhéanann difear d'easpórtálacha an Aontais chuig tíortha nach Ballstáit den Aontas iad. Aicmítear na bacainní de réir chineál an bhirt agus na hearnálacha a dhéanann siad difear dóibh. Nuair atá fáil ar a leithéid, liostaítear na bacainní leis na cóid táirge HS ábhartha.

Liosta bacainní trádála de réir tíre

Roinn an leathanach seo: