Termen din glosar:

Produse exclusiv din materiale originare

Articolul 3 alineatul (2) din Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Produsele care au fost fabricate exclusiv din materiale originare (și anume, materiale care au obținut deja caracterul de produs originar din cauză că sunt obținute în întregime sau îndeplinesc norme specifice produsului sau prin cumul) vor fi întotdeauna considerate produse originare.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante