Речник на термините:

Произведени изключително от материали с произход

Член 3.2 от Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

Продуктите, които са произведени изключително от материали с произход (т.е. материали, които вече са получили статут на продукти с произход, тъй като са изцяло получени или изпълнени, специфични правила или чрез кумулация), винаги ще се считат за продукти с произход.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки