Term fra ordlisten:

Fremstillet udelukkende af materialer med oprindelse

Artikel 3.2 i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan

Produkter, der udelukkende er fremstillet af materialer med oprindelsesstatus (dvs. materialer, der allerede har opnået oprindelsesstatus, fordi de er fuldt ud fremstillet eller opfyldt produktspecifikke regler eller gennem kumulation), vil altid blive betragtet som produkter med oprindelsesstatus.

Del denne side: