Όρος στο γλωσσάριο:

Που παράγονται αποκλειστικά από ύλες καταγωγής

Άρθρο 3.2 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

Τα προϊόντα που έχουν παραχθεί αποκλειστικά από καταγόμενες ύλες (δηλαδή ύλες που έχουν ήδη αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής επειδή έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή ως ολοκληρωμένοι ειδικοί κανόνες για το προϊόν ή μέσω σώρευσης) θεωρούνται πάντα ως προϊόντα καταγωγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις