Termen din glosar:

Reguli de origine

Regulile de origine sunt criteriile necesare pentru determinarea sursei naționale a unui produs. Importanța lor derivă din faptul că taxele și limitările în mai multe cazuri depind de sursa importurilor. Regulile de origine diferă mult de la o țară la alta și de la un acord comercial la un acord comercial. în timp ce cerința privind transformarea substanțială este universal recunoscută, unele țări sau acorduri comerciale aplică criteriul schimbării clasificării tarifare, iar altele criteriul procentului ad valorem și, totuși, criteriul privind operațiunea de fabricație sau de prelucrare.

Conținut conex:

Reguli de origine

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante